Elektroniske storfemerker som faller ut?

(23.03.17) OS ID / Animal Health har de siste par årene fått henvendelser fra storfeprodusenter om at flere øremerker enn før knekker og mistes. – Vi har i denne perioden gjort analyser av merker og besetninger som har hatt disse utfordringene, og forbedret merkene, sier salgssjef i OS ID / Animal Health, Pål Kjellesvig Dalløkken.

Endringer øremerke– For en tid tilbake måtte vi, av miljøhensyn, slutte å tilsette fargebevarende stoffer i plastmaterialet som ble brukt i øremerkene. Det førte til at en del øremerker ble misfarget etter en stund. Dette problemet løste vi ved å gå over til et materiale som ga merkene en hardere, tettere og mer fargebestandig overflate. Det at øremerkene nå er hardere, har imidlertid medført at noen merker knekker etter en tids bruk, forteller Kjellesvig Dalløkken.

– Derfor har vi, sammen med plastleverandøren vår, utviklet et nytt plastmateriale som både ivaretar fargen og er mjukt og fleksibelt slik at slitasjebrudd unngås, sier han.

Øremerker i den nye plasten er nå testet i besetninger i over to år. Resultatene har vært svært gode, så nå produseres storfemerkene fra OS ID / Animal Health i dette nye materialet. Dette gjelder merker som er levert etter 1. februar 2017.

Samtidig er det gjort endringer på selve merket ved å forsterke kritiske punkter i tappdelen, blant annet rundt stammen, for å gi merket bedre styrke mot slitasje og brudd.

En ny generasjon øremerker - i bloggen til OS ID / Animal Health

Se også film om hvordan du setter i elektroniske øremerker

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)