Krav til elektronisk øremerking av storfe

(Sist endret 04.01.19) Storfenæringa har innført krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk – ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene. Tiltaket innføres for å effektivisere arbeidet med identifisering, feil- og endringshåndtering i forbindelse med innmelding og slakting.

Elektronisk øremerking av storfeNår hele storfepopulasjonen er elektronisk merket vil dette gi reduserte slaktekostnader.

For den enkelte produsent kommer tiltaket også til nytte ved bruk av mjølke-, fôrings- eller veieutstyr som bruker samme RFID-teknologi for identifisering av dyr.

Dette innføres som krav i Nortura, KLF, Tine og Q-meieriene sine avtaler med OS ID / MSD Animal Health fra samme dato.

Kjøttbransjen subsidierer merkostnaden for merker med RFID-brikker levert av OS ID / Animal Health og Moen Bjøllefabrikk, dvs. betaler differansen mellom RFID-merke og tradisjonelt visuelt merke. 

Den visuelle pregingen av merkene blir som før. Rutiner for bestilling av merker, levering og fakturering er også uendret. Merker med RFID-brikke tilbys som flaggøremerke, det vil si tilnærmet helt likt dagens øremerke.

Hvordan bestille?

- se film i bunn av siden eller på OS ID / MSD Animal Health sin nettside.

Bestilling av merker hos OS ID / Animal Health

Oppsummert er tiltakene for innfasing av elektronisk merking av storfe følgende:CombiE30

  • Kalver født fra 1. januar 2017 skal ha øremerke med RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene.
  • Fra samme tidspunkt innfører KLFs medlemsslakterier og Nortura som et av sine leveringsvilkår at dyr født etter 1. januar 2017 skal være elektronisk merket i tråd med standard ved levering til slakt.
  • Bestillinger av øremerker fra 1. januar 2016 skal bestå av ett RFID-merke og ett visuelt merke per dyr.
  • Levering av øremerker med RFID blir en forutsetning i Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund, TINE og Q-meieriene sine avtaler med OS ID / MSD Animal Health.
  • Kjøttbransjen subsidierer merker med RFID-brikke innstøpt slik at prisen for produsent blir den samme som uten.
  • Andre økonomiske virkemidler som bidrar til konsekvent bruk av elektroniske merking og nøyaktig merking før levering vil bli vurdert.

Dyreholds-ID fra 2020

Mattilsynet har tildelt alle storfeprodusenter en sju-sifret dyreholds-ID. Denne skal benyttes i øremerket til kalver født fra og med 1. januar 2020, i stedet for produsentnummer. Se mer informasjon

Se film fra OS ID / Animal Health på hvordan du skal sette i det nye elektroniske storfemerket.

Har du opplevd elektroniske storfemerker som faller ut?