Nå kan du bestille øremerker med dyreholds-ID til storfe

(19.11.19) Kalver født til og med 31. desember 2019 skal som før ha øremerker med produsentnummer. Kalver født fra 1. januar 2020 skal ha øremerker med dyreholds-ID.

NYTT MERKE
NYTT MERKE: Alle offisielle øremerker innledes (som før) med MT NO, som står for Mattilsynet Norge. Dyreholds-ID-en for storfe har sju siffer, som dyreholds-ID for småfe. Individnummeret innledes med sifferet 0, som står bakerst på samme linje som dyreholds-ID-en. De fire siste sifrene i individnummeret velger du selv, og de står i stort format på egen (nederste) linje.

Mattilsynet har tildelt alle storfeprodusenter en sju-sifret dyreholds-ID. Denne skal benyttes i øremerket til kalver født fra og med 1. januar 2020, i stedet for produsentnummer. 

Din dyreholds-ID finner du ved å logge deg på Mattilsynets skjematjeneste. Dyreholds-ID vil også være tilgjengelig hos merkeleverandørene når du bestiller øremerker. Hvis du har småfe, benyttes samme dyreholds-ID også for storfe.

Merking av storfe

  • Kalver født til og med 31. desember 2019 skal som før ha øremerker med produsentnummer
  • Kalver født fra og med 1. januar 2020 skal ha øremerker med dyreholds-ID

Krav til unike nummer

Dyreholds-ID går på tvers av dyreartene sau, geit og storfe. Det betyr at du ikke kan bestille et øremerke til bruk på storfe som allerede finnes til bruk på sau eller geit. Produsenter med både storfe og småfe må altså bestille ulike serier med individnummer. Dette må en være spesielt OBS på i 2020 siden individnummer for storfe starter med 0 som første siffer i individnummeret (8.-siffer - se bildet), og det indikerer også årstallet i småfemerkene.

Leveringstid på nye merker

– Det er svært mange bønder som har kalving i januar, og vi vil i en periode ha lengre leveringstid enn normalt, sier OS ID / Animal Health på sin nettside. Alle merker som bestilles i desember og starten av januar, vil imidlertid være sendt ut i løpet av januar.

Har du kalving fra mars og utover, ber OS ID / MSD Animal Health om at du venter til februar med å bestille nye merker.

Husk:

  • Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes.
  • Alle storfe født etter 1. januar 2020 skal merkes med dyreholds-ID
  • Dersom du ikke er à jour med å merke dyrene innen 1. januar 2020, må du merke med øremerker som var gyldige da dyret ble født.
  • Når alle kalver født før 1.1.2020 er merket, destruerer og kaster du ubrukte øremerker med gammelt produsentnummer.
  • Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før 1. januar 2020, skal ikke ha nye øremerker.
  • Etter 31.12.2019 kan du ikke lengre bestille nye øremerker med produsentnummer.
 

Både storfe og småfe

Øremerker til småfe, som produsenten tidligere har bestilt til 2010-årgangen, blir ikke frigitt og mulig å bestille på nytt før det har gått 10 år siden sist gang de ble bestilt.

For husdyr født i 2020 betyr det at både småfe og storfe kommer til å bli merket med «0» som første siffer i individnummeret. For produsenter av både småfe og storfe blir det derfor færre individnummerserier å velge blant.

Før du bestiller øremerker, sjekk med merkeprodusenten hvilke nummerserier som er ledige til dine husdyr.