Øremerking av storfe

(12.08.14) Hvilke regler gjelder? Her finner du er presentasjon fra OS ID og lenker til Mattilsynet og forskrift.

Kalvene skal merkes med ett visuelt øremerke i hvert øre. Disse øremerkene kalles opprinnelsesmerker. Dette skal gjøres senest 20 dager etter fødsel, og uansett før de eventuelt flyttes fra driftsenheten de ble født i.

» Her er en presetasjon fra OS ID, pdf. 888 kb

» mattilsynet.no, Merking og registrering av produksjonsdyr

» lovdata.no, Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv.

» OSID, Øremerking - hvilke regler gjelder?