Modul 1 – Ammekua

Her vil man få en god innføring i:

 • grunnleggende avl, tolking av avlsverdier, rett okse til rett kur
 • rase valg og krysningsopplegg, og plan for besetningen.
 • brunst og brunsttegn, og semin i praksis
 • fôring av ammekua gjennom året
 • klauv og klauvstell

Modul 1 sist gjennomført på Hamar 11. - 12. januar 2023.

Biffakademiet Modul 1 Ammekua

Dag 1: Biffakademiet Modul 1 Ammekua

Kl. 10.00

Kaffe – Velkommen, presentasjon

Kl. 10.30 – 12.00

Grunnleggende avl v/Odd Vangen, Professor of animal breeding and genetics NMBU

 • Generell Avlslære

Kl. 12.00 – 13.00

Lunsj

Kl. 13.00 – 14.00

Grunnleggende avl fortsetter

Kl. 14.00 – 15.00

Kjøttfeavl v/ Siri Furre, Avl og FoU-sjef TYR

 • TYRs avlsopplegg
 • Hvordan tolke avlsverdier
 • Rett okse til rett ku

Kl. 15.00 – 16.00

Fruktbarhet v/ Jorid Lybæk og Anne Hege Hunskaar Tajet, Fagspesialist/veterinær Geno

 • Anatomi/fysiologi
 • Holdvurdering
 • Brunst og brunsttegn
  • Hjelpemidler for å se brunst
  • Rett tidspunkt for inseminering

Kl.16.00

Kaffepause med noe å bite ti

Kl. 16.30 – 18.00

Fruktbarhet fortsetter

 • Bestillingsrutiner
 • Eierinseminering
 • Drektighetskontroll        
  • Hvorfor
  • Tidspunkt
 • Praktisk gjennomføring

Kl. 19.30

Middag

Dag 2: Biffakademiet Modul 1 Ammekua

Kl. 08.30

Kaffe og kort oppsummering av gårsdagen

Kl. 08.45 – 10.00

Klauvhelse v/ Åse Margrethe Sogstad, Spesialveterinær – Helsetjenesten for storfe Animalia

 • Ivaretagelse av klauvhelse
  • Klauvlidelser
  • Klauvskjæring
  • Forebygging

Kl. 10.00

Kaffepause

Kl. 10.15 – 11.00

Klauvhelse fortsetter

Kl. 11.00 – 12.00

Fôring v/ Ann-Lisbeth Lieng, Fagsjef Drøv Felleskjøpet Agri

 • Fôring gjennom ammekuåret
 • Gruppering av dyr (fôring og oppstallingsforhold).

Kl. 12.00 – 13.00

Lunsj

Kl. 13.00 – 14.30

Fôring forts. 

 • (Fôring i økologisk drift)
 • Tilskuddsfôring (vitaminer/mineraler)

Kl. 14.45 – 15.45

"Slik gjør jeg det" v/ ammekuprodusent

Kl. 15.45

Oppsummering avslutting