Modul 1 – Ammekua

Her vil man få en god innføring i grunnleggende avl, tolking av avlsverdier, rett okse til rett ku, rasevalg/krysningsopplegg, osv.

I tillegg går man grundig gjennom brunst og brunsttegn, semin i praksis, drektighetskontroll og rekruttering. Fôring av ammekua vil bli en bolk i denne modulen, og også klauv og klauvstell.

Modul 1 er sist gjennomført høsten 2016 på følgende steder:

 • Tromsø 12. - 13. oktober 2016
 • Gardermoen 23. - 24. november 2016

Biffakademiet Modul 1 Ammekua

Dag 1:
Kl. 10.00 Kaffe – Velkommen, presentasjon
Kl. 10.30

Grunnleggende avl v/Odd Vangen, IHA, NMBU

 • Generell Avlslære
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00

Grunnleggende avl fortsetter, v/Odd Vangen, IHA, NMBU

 • Generell Avlslære
Kl. 14.00

Kjøttfeavl v/ Lina Aasan, TYR

 • TYRs avlsopplegg
 • Hvordan tolke avlsverdier
 • Rett okse til rett ku
Kl. 14.45

Kjøttfeavl v/ Lina Aasan, TYR

 • Rasevalg/krysningsopplegg
Kl. 15.15

Fruktbarhet v/ Per Gillund, Geno

 • Anatomi/fysiologi med organdemonstrasjon
Kl. 15.45 Kaffepause
Kl. 16.00

Frukbarhet v/ Per Gillund, Geno

 • Holdvurdering
 • Brunst og brunsttegn
  • Hjelpemidler for å se brunst
  • Rett tidspunkt for inseminering
 • Bestillingsrutiner
 • Eierinseminering
Kl. 17.30

Fruktbarhet v/Per Gillund, Geno

 • Oppstallingsforhold ved inseminering
 • Drektighetskontroll         
  • Hvorfor
  • Tidspunkt
  • Praktisk gjennomføring
 • Rekruttering
  • Utrangering av kyr og tidspunkt for slakting
Kl. 19.00 Middag
Kl. 20.30 Sosial aktivitet
Dag 2:
Kl. 08.30 Kaffe og kort oppsummering av gårsdagen
Kl. 08.45

Fôring v/ Bengt Egil Elve, Nortura

 • Fôring gjennom ammekuåret
 • Gruppering av dyr (fôring og oppstallingsforhold, herunder forskrifter for utegang).
Kl. 10.00 Kaffepause
Kl. 10.15

Fôring forts. v/ Bengt Egil Elve, Nortura

 • Fôring i økologisk drift
 • Tilskuddsfôring (vitaminer/mineraler)
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30

Klauvhelse v/Guro Sveberg/Åshild Elverland, Tine

 • Ivaretagelse av klauvhelse
  • Klauvlidelser
  • Klauvskjæring
  • Forebygging
Kl. 14.30 Kaffepause
Kl. 15.00 "Slik gjør jeg det"
Kl. 16.00

Oppsummering avslutting

Informasjon om å gjennomføre Biffkakademiet med studiepoeng