Modul 2 – Kalven

I Modul 2 vil det bli lagt stor vekt på helse, forebygging av kalvingsvansker, sjukdom og parasitt-angrep. Smittevern i forbindelse med virusnedkjemping er også et tema. I tillegg vil det bli noe om fôring og stell av kalv. Modulen vil også ha en bolk om vilkår og krav ved omsetning av kalv. Beite er et anna tema som vil bli grundig gjennomgått; både etablering av beite, innmarksbeite, kvalitet og omfang av utmarksbeite og bruk av ulike beiter gjennom sesongen. 

Modul 2 blir gjennomført våren 2019:

 • Scandic Hell, 2. - 3. april 2019 (Scandic Hell, Sandfærhus 22, 7570 Hell, tlf. 74844800, gangavstand fra Værnes flyplass) 
 • Modul 2 på Østlandet, Scandic Ringsaker, er planlagt i siste halvdel av oktober 2019

Biffakademiet Modul 2 Kalven - beite i storfekjøttproduksjonen 

Dag 1:
Kl. 10.00 Kaffe - Velkommen, presentasjon
Kl. 10.30

Helse hos ammekalv og innkjøpt kalv. v/veterinær Per Kristian Groseth 

 • Forhold ved kalving
 • Kalvingsvansker (feilstillinger, tilbakehold etterbyrd, påkjent kalv, jurhelse)
 • Forebygging av sykdommer
 • Immunitet og råmjølk
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30

Helse fortsetter v/Per Kristian Groseth

 • Sykdommer og sykdomsbehandling
 • Tap av kalv
 • Mottakssystem for innkjøpt kalv
Kl. 13.30

Fôring og stell av NRF-kalv og kjøttfekalv v/Bengt Egil Elve, Nortura

 • Oppstalling - kalvesignal
 • Behov for tilvekst
 • Fôring av innkjøpt kalv 
 • Fôrplaner (NRF)
 • Tilleggsfôring (kjøttfe)
 • Når skal kalven avvennes

Veiing - forventninger til avvendt kalv

Kl. 14.15 Pause
Kl. 14.30 Kontrollprogram for bekjempelse av BRS- og BCo-virus v/veterinær Ola Nafstad, Animalia
Kl. 15.15

Parasitter på storfe v/Ola Nafstad

 • Hvilke parasitter er kalven/ungdyret mest utsatt for
 • Forebyggende tiltak
 • Behandling – bruk av bolus
 • Program og tiltak for å bekjempe BRS-virus og BCo-virus
Kl. 16.00 Kaffepause
Kl. 16.15

Innkjøp av kalv – v/ Elisabeth Kluften, Nortura

 • Krav til en salgsklar kalv (egenerklæring, fôring, vekt/tilvekst, avhorning, mm.)
 • Tilgang og priser på fôringskalv
 • Statistikk og erfaring med omsetting av kalv
 • Mottak av kalv
Kl. 17.00 Pause
Kl. 17.15

Erfaring fra produsent med fokus på kalv og bruk av beite

Kl. 19.00 Middag
Kl. 20.30 Sosial aktivitet
Dag 2:
Kl. 08.30 Bruk av beite til oppdrett og kjøttproduksjon – v/Bengt Egil Elve, Nortura
 • Beitekapasitet – tilvekst på beite
 • Opptak på beite
 • Styring av beitekapasitet
 • Overgangsfôring
 • Tilleggsfôring på beite
Kl. 09.15 Pause
Kl. 09.30

Etablering og vedlikehold av innmarksbeite v/Oddbjørn Kval-Engstad, NLR  m/innlagt 15 min. pause

 • Type beite – produksjon av beitegrøde
 • Etablering og vedlikehold av beite (jordarbeiding, sortsvalg, gjødsling, pussing og vatning)
 • Fra skog til beite
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30 Kvalitet og omfang av utmarksbeite v/ Yngve Rekdal, Kart og statistikk, NIBIO, Ås
Kl. 13.30 Skjøtsel av utmarksbeite v/Yngve Rekdal
Kl. 14.30 Kaffepause
Kl. 14.45 Fellesbeite/beitelag: Organisering, regler og rettigheter, tilsyn og tilskuddsordninger v/Erling Skurdal, Nortura 
Kl. 15.45 Oppsummering, informasjon om videre kurs
Kl. 16.00 Slutt for dagen