Modul 2 – Kalven

I Modul 2 vil det bli lagt stor vekt på helse, forebygging av kalvingsvansker, sjukdom og prasittangrep. Smittevern i forbindelse med virusnedkjemping er også et tema. I tillegg vil det bli noe om fôring og stell av kalv. Modulen vil også ha en bolk om vilkår og krav ved omsetning av kalv. Beite er et anna tema som vil bli grundig gjennomgått; både etablering av beite, innmarksbeite, utmarksbeite og bruk av ulike beiter gjennom sesongen.

Modul 2 er sist gjennomført våren 2017 på disse to stedene:

Biffakademiet Modul 2 Kalven og bruk av beite 

Dag 1:
Kl. 10.00 Kaffe - Velkommen, presentasjon
Kl. 10.30

Helse hos ammekalv og innkjøpt kalv. v/veterinær, Helsetjenesten for storfe

 • Forhold ved kalving
 • Kalvingsvansker (feilstillinger, tilbakehold etterbyrd, påkjent kalv, jurhelse)
 • Forebygging av sykdommer
 • Immunitet og råmjølk
 • Vaksinering
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30

Helse fortsetter m/ innlagt pause

 • Sykdommer og sykdomsbehandling
 • Tap av kalv
 • Smittebeskyttelse (inn-/utlasting) (BRSV /Corona v.)
 • Mottakssystem for innkjøpt kalv
Kl. 14.00

Fôring og stell av NRF-kalv og kjøttfekalv v/Øystein Havrevoll, Nortura

 • Oppstalling - kalvesignal
 • Behov for tilvekst
 • Fôring av innkjøpt kalv
 • Fôrplaner (NRF)
 • Tilleggsfôring (kjøttfe)
 • Når skal kalven avvennes
 • Veiing - forventninger til avvendt kalv
Kl. 14.45 Pause
Kl. 15.00

Parasitter på storfe v/Ola Nafstad, Animalia

 • Hvilke parasitter er kalven/ungdyret mest utsatt for
 • Forebyggende tiltak
 • Behandling – bruk av bolus
Kl. 16.00 Kaffepause
Kl. 16.20

Innkjøp av kalv – v/Nortura

 • Krav til en salgsklar kalv (egenerklæring, fôring, vekt/tilvekst, avhorning, vaksinering)
 • Tilgang og priser på fôringskalv
 • Statistikk og erfaring med omsetting av kalv
 • Mottak av kalv
Kl. 17.00 Pause
Kl. 17.15

Erfaring fra produsent med stell av kalv og bruk av beite

Kl. 19.00 Middag
Dag 2:
Kl. 08.30

Bruk av beite – v/Øystein Havrevoll, Nortura

 • Beitekapasitet – tilvekst på beite
 • Opptak på beite
 • Styring av beite
 • Overgangsfôring
 • Tilleggsfôring på beite
Kl. 09.15 Pause
Kl. 09.30

Etablering og vedlikehold av innmarksbeite v/Lars Nesheim, NIBIO (Tromsø) / Oddbjørn Kval-Engstad, NLR (Ringsaker). m/innlagt 15 min. pause

 • Type beite – produksjon av beitegrøde
 • Etablering og vedlikehald av beite (jordarbeiding, sortsvalg, gjødsling, pussing og vatning)
 • Fra skog til beite
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30 Kvalitet på utmarksbeite v/ Yngve Rekdal, NIBIO, Kart og statistikk, NIBIO, Ås
Kl. 13.30 Skjøtsel av utmarksbeite v/Yngve Rekdal
Kl. 14.30 Kaffepause
Kl. 14.45 Fellesbeite/beitelag: Organisering, regler og rettigheter, tilsyn og tilskuddsordninger v/Erling Skurdal, Nortura
Kl. 15.45 Oppsummering, informasjon om videre kurs
Kl. 16.00 Slutt for dagen