Modul 3 – Ungdyret

Modulen har to hovedbolker. Den ene omhandler adferd med fokus på etologi, signal på adferd som dyra viser og praktisk handtering av storfe. I tillegg blir det en stor bolk om fôring.

De to foregående modulene har også dette med, men det er i denne modulen man får den grundige innføringen i temaet, som næringsbehov, fôranalyser, slakteplanlegging, fôrplanlegging og fôringsøkonomi for både dyr til slakt og til rekruttering.

Klassifisering av slakt og krav til kjøttkvalitet i markedet blir også drøftet i denne modulen med omvisning på Norturas anlegg i Malvik/Rudshøgda. Første dag vil bli på hotellet, med møtestart kl. 10,00. Andre dag vil bli på Norturas anlegg med møtestart kl. 08.30 og avslutning kl. 15.30.

Det er satt opp slakteribesøk fra morgenen dag 2, men slik det ser ut nå vil neppe dette bli gjennomført på grunn av koronatiltak. Denne delen av programmet vil derfor bli gjennomført på hotellet, med en presentasjon av anlegget og en kort video som viser de ulike prosessene. Vi må også være forberedt på at det vil være noen koronatiltak på hotellene som vi må overholde. Uansett vil de generelle reglene om å holde avstand, håndvask og ikke delta om en har symptomer gjelde. Men dette vil vi komme tilbake til rett i forkant av kurset.

Modul 3

  • Østlandet: 21. – 22. oktober på Scandic Ringsaker, Kårtorpvegen 1, 2320 Furnes
  • Trøndelag: 14. – 15. oktober på Best Western Stav Hotel, Midtsandhøgda 3, 7563 Malvik

Biffakademiet Modul 3 Ungdyret

Dag 1:

Kl. 10.00

Kaffe – Velkommen, presentasjon

Kl. 10.30

Termoregulering og krav til miljø hos kalv og storfe. Etologi og dyrevelferd, naturlige behov hos storfe, korleis måla dyrevelferd, dyr/røktar-relasjonar.
Knut E. Bøe, Institutt for husdyr og akvakulturforskning, NMBU

Kl. 12.00

Lunsj

Kl. 13.00

Kjøttkvalitet – mål for dette og muligheter til å påvirke kvaliteten gjennom avl og tiltak på slakteriet. Kort om bærekraftig storfekjøttproduksjon
Laila Aas, Institutt for husdyr og akvakulturforskning, NMBU Ås.

Kl. 15.00

Kaffepause

Kl. 15.30

Fôropptak, fordøyelse og næringsbehov hos storfe i vekst.
Aktuelle fôrmiddel og fôrmiddelvurdering/ fôranalysar.
Ann Lisbeth Lieng, Felleskjøpet

Kl. 16.30

Kaffepause

Kl. 16.45

Fôrplanlegging i praksis og Slakteplanlegging
Ann Lisbeth Lieng, Felleskjøpet

Kl. 17.00

Kl. 18.00

Kl. 19.00

Oppsummering

Slutt for dagen

Middag

 

Dag 2:

Kl. 08.30    

I Ringsaker vil det bli frammøte på Nortura Rudshøgda med besøk i slakteri.

Oppmøte på Nortura Malvik med besøk i slakteri: Slakteriet, hengehall og produksjon.
Lars Nordbotn, Nortura

Kl. 10.00

Kaffepause

Kl. 10.30

Klassifisering av storfe. Ureine huder.
Halvor Mikalsen, Animalia

Kl. 11.30

Lunsj

Kl. 12.30

Handtering av storfe i fjøset og på beite, blanding og driving av dyr.
Veiesystem med god dyreflyt. Klara.
Bengt Egil Elve, Nortura

Kl. 14.00

Kaffepause

Kl. 14.15

Orientering om egen storfeproduksjon med vekt på ungdyr
v/produsent

Kl. 15.00

Oppsummering og evaluering.   

Slutt kl. 15.30

 
Alle som tar Biffakademiet med studiepoeng må avsetja litt tid til orientering etter at det ordinære kurset er avslutta.