Modul 3 – Ungdyret

Modulen har to hovedbolker. Den ene omhandler adferd med fokus på etologi, signal på adferd som dyra viser og praktisk handtering av storfe. I tillegg blir det en stor bolk om fôring.

De to foregående modulene har også dette med, men det er i denne modulen man får den grundige innføringen i temaet, som næringsbehov, fôranalyser, slakteplanlegging, fôrplanlegging og fôringsøkonomi for både dyr til slakt og til rekruttering.

Klassifisering av slakt og krav til kjøttkvalitet i markedet blir også drøftet i denne modulen med omvisning på Norturas anlegg i Malvik/Rudshøgda. Første dag vil bli på hotellet, med møtestart kl. 10,00. Andre dag vil bli på Norturas anlegg med møtestart kl. 08.30 og avslutning kl. 15.30.

Detaljert program vil komme i løpet av kort tid (programmet under er fra forrige samling)

Modul 3

Biffakademiet Modul 3 Ungdyret

Dag 1:

Kl. 10.00

Kaffe – Velkommen, presentasjon

Kl. 10.30

Termoregulering og krav til miljø hos kalv og storfe. Etologi og dyrevelferd, naturlige behov hos storfe, korleis måla dyrevelferd, dyr/røktar-relasjonar, v/Knut E. Bøe, Institutt for husdyr og akvakulturforskning, NMBU 

Innlagt pause

Kl. 12.00

Lunsj

Kl. 13.00

Fôropptak, fordøyelse og næringsbehov hos storfe i vekst. Aktuelle fôrmiddel og fôrmiddelvurdering/ fôranalysar. Fôrplanlegging, v/Bengt Egil Elve, Nortura

Innlagt pause

Kl. 14.30

Kaffepause

Kl. 15.00

Handtering av storfe i fjøset og på beite, blanding og driving av dyr, handtering av avlsoksen v/Kristian Heggelund, Tyr

Kl. 15.45

Rekruttering av storfebuskapen. Regime for rekruttering, utvalg av avlsdyr, veging, bruk av nøkkeldata, ungdyrkåring og bruk av ultralyd v/Kristian Hegglund, Tyr

Kl. 16.30

Kaffepause

Kl. 17.00

Orientering om eigen storfedrift med vekt på ungdyr v/produsent  

Kl. 17.45

Kl. 18.00

Kl. 19.00

Oppsummering

Slutt for dagen

Middag

 

Dag 2:

Kl. 08.30    

I Ringsaker vil det bli frammøte på Nortura Rudshøgda med besøk i slakteri:  fjøsmottak, slakteriet,  hengehall og produksjon.  Klassifisering i praksis. Inndeling i grupper.

Kl. 10.00

Kaffepause

Kl. 10.30

Klassifisering av storfe.  Ureine huder. Vekst og utvikling av ungdyret. Slakteplanlegging v/Asgeir Svendsen, Nortura

Kl. 11.30

Lunsj

Kl. 12.30

Kjøttkvalitet – mål for dette og muligheter til å påverka kvaliteten gjennom avl og tiltak på slakteriet.  Kort om berekraftig storfekjøttproduksjon v/Laila Aas, Institutt for husdyr og akvakulturforskning, NMBU Ås.

Innlagt pause 

Kl. 14.30

Kaffepause

Kl. 15.00

Fôrplanlegging i praktisk storfekjøttproduksjonen

Kl. 15.45

Oppsummering og evaluering.   

Slutt kl. 16.00

 
Alle som tar Biffakademiet med studiepoeng må avsetja litt tid til orientering etter at det ordinære kurset er avslutta.