Modul 3 – Ungdyret

Modulen har to hovedbolker. Den ene omhandler adferd med fokus på etologi, signal på adferd som dyra viser og praktisk handtering av storfe. I tillegg blir det en stor bolk om fôring.

De to foregående modulene har også dette med, men det er i denne modulen man får den grundige innføringen i temaet, som næringsbehov, fôranalyser, fôrplanlegging og fôringsøkonomi for både dyr til slakt og til rekruttering.

Modulen vil også ta for seg behov for rekruttering, dyreflyt og slakteplanlegging. Klassifisering av slakt og krav til kjøttkvalitet i markedet blir også drøftet i denne modulen. Omvisning på slaktelinjer for storfe blir også gjennomført i denne modulen.

Modul 3 22. - 23. oktober på Best Western Stav Hotell, Malvik ble avlyst grunnet lite deltakere.

Biffakademiet Modul 3 Ungdyret

Dag 1:

Kl. 10.00

Kaffe – Velkommen, presentasjon

Kl. 10.30

Termoregulering og krav til miljø hos kalv og storfe. Etologi og dyrevelferd, naturlige behov hos storfe, korleis måla dyrevelferd, dyr/røktar-relasjonar, v/Knut E. Bøe, Institutt for husdyr og akvakulturforskning, NMBU 

Innlagt pause

Kl. 12.00

Lunsj

Kl. 13.00

Fôropptak, fordøyelse og næringsbehov hos storfe i vekst. Aktuelle fôrmiddel og fôrmiddelvurdering/ fôranalysar. Fôrplanlegging, v/Bengt Egil Elve og Øystein Havrevoll, Nortura

Innlagt pause

Kl. 14.30

Kaffepause

Kl. 15.00

Handtering av storfe i fjøset og på beite, blanding og driving av dyr, handtering av avlsoksen v/Kristian Heggelund, Tyr

Kl. 15.45

Rekruttering av storfebuskapen. Regime for rekruttering, utvalg av avlsdyr, veging, bruk av nøkkeldata, ungdyrkåring og bruk av ultralyd v/Kristian Hegglund, Tyr

Kl. 16.30

Kaffepause

Kl. 17.00

Orientering om eigen storfedrift med vekt på ungdyr v/produsent  

Kl. 17.45

Kl. 18.00

Kl. 19.00

Oppsummering

Slutt for dagen

Middag

 

Dag 2:

Kl. 08.30    

I Ringsaker vil det bli frammøte på Nortura Rudshøgda med besøk i slakteri:  fjøsmottak, slakteriet,  hengehall og produksjon.  Klassifisering i praksis. Inndeling i grupper.

Alternativt program i Tromsø

Kl. 10.00

Kaffepause

Kl. 10.30

Klassifisering av storfe.  Ureine huder. Vekst og utvikling av ungdyret.  Slakteplanlegging v/Asgeir Svendsen og Øystein Havrevoll, Nortura

Kl. 11.30

Lunsj

Kl. 12.30

Kjøttkvalitet – mål for dette og muligheter til å påverka kvaliteten gjennom avl og tiltak på slakteriet.  Kort om berekraftig storfekjøttproduksjon v/Laila Aas, Institutt for husdyr og akvakulturforskning, NMBU Ås.

Innlagt pause 

Kl. 14.30

Kaffepause

Kl. 15.00

Fôrplanlegging i praktisk storfekjøttproduksjonen, v/Øystein Havrevoll

Kl. 15.45

Oppsummering og evaluering.   

Slutt kl. 16.00

 
Alle som tar Biffakademiet med studiepoeng må avsetja litt tid til orientering etter at det ordinære kurset er avslutta.