Modul 4 – Driftsledelse og økonomi

Modulen omfatter en grundig gjennomgang av driftsledelse og økonomi i storfekjøttproduksjonen med strategisk og operativ planlegging, viktige økonomiske begreper, gårdsregneskap, tilpassing til endra rammevilkår, driftsgreinanalyse, arbeidsgiveransvar og HMS.

Videre vil det bli vurdering av driftsformer på garden i forhold til tilgang på ressurser, samarbeidsløsninger, nøkkeltalsanalyse og oppbygging av driftsplan.

Kapitalkrav i storfekjøttproduksjonen, prosess ved utviding eller endring av produksjonen og optimalisering ved marginalanalyser blir også gjennomgått.

En bolk tar for seg byggeprosessen med fokus på ulike bygg-tekniske løsninger som ventilasjon, fôringssystemer, gjødselhandtering, flytting av dyr i fjøset og ulike forskrifter.

Storfekjøttmarkedet med prisfastsetting og markedsregulering er også et tema for denne modulen.

I tillegg får vi besøk av en aktiv storfekjøttprodusent som forteller om management og økonomistyring på egen gård.

 • Neste samling planlegges gjennomført på nyåret 2021

Programmet ved forrige samling ser du under. For at innholdet på kurset skal være mest mulig aktuelt kan det  bli endringer for de kommende samlinger.

Biffakademiet Modul 4 Økonomi og ledelse

Dag 1:

Kl. 10.00

Velkomst og presentasjon

Kl. 10.30

Bonden som bedriftsleder – grunnleggende økonomi m/innlagt pause

Foreleser:

Hamar/Olerud: Hans Petter Dobloug rådgiver/autorisert regnskapsfører, R2 Økonomi AS

Tromsø: Dag Vidar Nilsen, BRL Harstad

Strategisk og operativ planlegging

 • Grunnleggende økonomiske begreper
 • Gardsregnskap for skatteregnskap og driftsregnskap, hva må til for å få driftsgrensanalyse?
 • Tilpasning ved endrede rammevilkår
 • Kjøp av tjenester kontra egeninnsats, eige eller leie av jord?
 • Arbeidsgiveransvar HMS

Kl. 12.00

Lunsj

Kl. 13.00

Gården som arbeidsplass – nøkkelfaktorer

Spørsmål og diskusjon

Kl. 13.30

Økonomi i storfekjøttproduksjon v/Elisabeth Kluften spesialrådgiver økonomi, Nortura

 • Vurdering av gårdens ressurser
 • Valg av driftsform inkludert økologi
 • Samarbeidsløsninger
 • Registrering og verktøy for planlegging og styring av produksjonen (Storfekjøttkontrollen)
 • Nøkkelanalyse ved ulike driftsformer
 • Eksempel på dekningsbidrag

Kl. 14.30

Kaffe med bite ti

Kl. 15.00

Økonomi i storfekjøttproduksjon fortsetter

 • Driftsplan for storfekjøttproduksjonen – viktige faktorer
 • Utvidelse og endring av produksjon
 1. Planleggingsfase
 2. Endringsfase
 3. Ny-driftsfase
 • Optimalisering i storfekjøttproduksjonen – marginalanalyser
 • Spørsmål og diskusjon

Kl. 16.00

Økonomi og drift på min gård

Hamar: årets ammekuprodusent 2017 Gyrd Nannestad

Tromsø: ikke avklart

Kl. 17.00

Oppsummering og avslutning dag 1

 

 

Dag 2:

Kl. 08.30

Bygg og tekniske løsninger v/Øyvind Froknestad

 • Forskrift om hold av storfe
 • Fôringssystemer
 • I-mek
 • Gjødselhandtering
 • Dyreflyt
 • Oppstalling i økologiskproduksjon
 • Nøkkelfaktorer i byggeprosessen

Kl. 10.00

Kaffe og bite ti

Kl. 10.30

Marked for storfekjøtt v/ Hilde-Kari Skarstein markedssjef Totalmarked

 • Oppbygging av pris på storfekjøtt
 • Markedsregulering
 • Import av storfekjøtt og bruken av dette
 • Fremtidig norsk storfekjøttproduksjon

Kl. 12.00

Lunsj

Kl. 13.00

Helse, miljø og sikkerhet på gården 

Foredragsholdere på Hamat/Olerud v/Linn Thorud NLR Innlandet og i Tromsø Vidar Aastrøm NLR Nordland

Kl. 14.30

Oppsummering og vel hjem
 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes