Modul 4 – Driftsledelse og økonomi

Modulen omfatter en grundig gjennomgang av driftsledelse og økonomi i storfekjøttproduksjonen med strategisk og operativ planlegging, viktige økonomiske begreper, gårdsregneskap, tilpassing til endra rammevilkår, driftsgreinanalyse, arbeidsgiveransvar og HMS.

Videre vil det bli vurdering av driftsformer på garden i forhold til tilgang på ressurser, samarbeidsløsninger, nøkkeltalsanalyse og oppbygging av driftsplan.

Kapitalkrav i storfekjøttproduksjonen, prosess ved utviding eller endring av produksjonen og optimalisering ved marginalanalyser blir også gjennomgått.

En bolk tar for seg byggeprosessen med fokus på ulike bygg-tekniske løsninger som ventilasjon, fôringssystemer, gjødselhandtering, flytting av dyr i fjøset og ulike forskrifter.

Storfekjøttmarkedet med prisfastsetting og markedsregulering er også et tema for denne modulen.

I tillegg får vi besøk av en aktiv storfekjøttprodusent som forteller om management og økonomistyring på egen gård.

Modul 4 er sist arrangert:

 • 24. - 25. januar 2018, Scandic Ringsaker, Furnes
 • 7. - 8. februar 2018, Scandic Ishavshotel, Tromsø

Biffakademiet Modul 4 Økonomi og ledelse

Dag 1:

Kl. 10.00

Velkomst og presentasjon

Kl. 10.30

Bonden som bedriftsleder – grunnleggende økonomi m/innlagt pause

Foreleser:

Hamar/Olerud: Hans Petter Dobloug rådgiver/autorisert regnskapsfører, R2 Økonomi AS

Tromsø: Dag Vidar Nilsen, BRL Harstad

Strategisk og operativ planlegging

 • Grunnleggende økonomiske begreper
 • Gardsregnskap for skatteregnskap og driftsregnskap, hva må til for å få driftsgrensanalyse?
 • Tilpasning ved endrede rammevilkår
 • Kjøp av tjenester kontra egeninnsats, eige eller leie av jord?
 • Arbeidsgiveransvar HMS

Kl. 12.00

Lunsj

Kl. 13.00

Gården som arbeidsplass – nøkkelfaktorer

Spørsmål og diskusjon

Kl. 13.30

Økonomi i storfekjøttproduksjon v/Elisabeth Kluften spesialrådgiver økonomi, Nortura

 • Vurdering av gårdens ressurser
 • Valg av driftsform inkludert økologi
 • Samarbeidsløsninger
 • Registrering og verktøy for planlegging og styring av produksjonen (Storfekjøttkontrollen)
 • Nøkkelanalyse ved ulike driftsformer
 • Eksempel på dekningsbidrag

Kl. 14.30

Kaffe med bite ti

Kl. 15.00

Økonomi i storfekjøttproduksjon fortsetter

 • Driftsplan for storfekjøttproduksjonen – viktige faktorer
 • Utvidelse og endring av produksjon
 1. Planleggingsfase
 2. Endringsfase
 3. Ny-driftsfase
 • Optimalisering i storfekjøttproduksjonen – marginalanalyser
 • Spørsmål og diskusjon

Kl. 16.00

Økonomi og drift på min gård

Hamar: årets ammekuprodusent 2017 Gyrd Nannestad

Tromsø: ikke avklart

Kl. 17.00

Oppsummering og avslutning dag 1

 

 

Dag 2:

Kl. 08.30

Bygg og tekniske løsninger v/Øyvind Froknestad

 • Forskrift om hold av storfe
 • Fôringssystemer
 • I-mek
 • Gjødselhandtering
 • Dyreflyt
 • Oppstalling i økologiskproduksjon
 • Nøkkelfaktorer i byggeprosessen

Kl. 10.00

Kaffe og bite ti

Kl. 10.30

Marked for storfekjøtt v/ Hilde-Kari Skarstein markedssjef Totalmarked

 • Oppbygging av pris på storfekjøtt
 • Markedsregulering
 • Import av storfekjøtt og bruken av dette
 • Fremtidig norsk storfekjøttproduksjon

Kl. 12.00

Lunsj

Kl. 13.00

Helse, miljø og sikkerhet på gården 

Foredragsholdere på Hamat/Olerud v/Linn Thorud NLR Innlandet og i Tromsø Vidar Aastrøm NLR Nordland

Kl. 14.30

Oppsummering og vel hjem