Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

(Oppdatert 17.11.21) For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

JuleillustrasjonFrister som avviker fra ordinær:

  • Mandag 29. november for slakting av småfe i 2021
  • Mandag 6. desember innmeldingsfrist for storfe med slakting i uke 50 og 51, og for retur- og nisjeslakt av storfe/gris ut året (slaktes uke 50)
  • Mandag 13. desember innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 52
  • Mandag 20. desember er innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 1/2022 og småfe for slakting i uke 2/2022

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 08:00.

Livdyr

Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister bortsett fra smågris som har to ukers innmelding- og bestillingsfrist.

Siste slakteuke småfe

Siste slakteuker på småfeslakteriene våre i 2021 blir uke 49 (6. - 10. desember eller uke 50 (13. - 17. desember). Innmeldingsfrist for småfe som skal slaktes i en av disse slakteukene er tirsdag 30. november kl. 08.00 på Min side eller mandag 29. november kl. 16.00 på telefon 955 18 400 til Nortura Medlemssenter.

 


 

Innmeldingsfrister – vanlig innmelding

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen for slaktedyr og livdyr mandager kl. 16:00 på telefon til medlemssenteret, for webinnmelding er fristen tirsdag morgen kl. 08:00.

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 5 påfølgende uker etter innmelding.

Se krav for bruk av skjema Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

Storfeavtale

Innmeldingsfrist er fredag kl. 16.00, for web-innmelding søndag kl. 23:59, 4 uker før ønsket slakteuke (basisuke).

Se leveringsvilkår for detaljer rundt skyvetillegg

Innmelding på telefon 95 51 84 00 til medlemssenteret eller webinnmelding på Min side

Endring i innmeldingsfrister, som f.eks. i forbindelse med påske og jul annonseres spesielt.

 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet. Husk også merknad ved innmelding om det er dyr med store horn som krever større plass på dyrebilen.

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe på Min side inntil innmeldingsfristen har gått ut, eller ved å kontakte Medlemssenteret på telefon 95 51 84 00.

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.