Innmeldingsfrister slakt og livdyr før jul

(Oppdatert 27.11.23) Det er et behov for å framskynde innmeldingsfristen for slaktedyr og livdyr i forbindelse med jul og første uke på nyåret. Innmelding på Min side eller på telefon til Nortura Medlemssenter, tlf. 955 18 400.

  • Innmeldingsfrist for uke 51 og 52 vil bli tirsdag 12.12 kl. 08:00
  • Innmeldingsfrist for uke 1 vil bli tirsdag 19.12 kl. 08:00
  • Småfe per fabrikk - se under

Utslaktingsstrategi for å få fram mer gris før jul

Følgende anbefalinger antyder maksimal slaktevekt for å unngå store trekk per kilo på slaktet.

  • Uke 48 (og 49): Slakt all gris over 78 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 115 kg levendevekt (Siste frist for innmelding til uke 48 er tirsdag 21. november, kl. 08.00)
  • Uke 50 (og 51-52): Slakt all gris over 73 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 107 kg levendevekt (Siste frist for innmelding er tirsdag 5. desember, kl. 08.00, frist for innmelding uke 51 og 52 er tirsdag 12. desember kl. 08:00)

Frist for innmelding for retur/nisje

  • Innmeldingsfrist for slakting før jul er tirsdag 5.12 kl. 08:00 – for å få slakt igjen retur/nisje-slakt før jul.

Avslutning småfesesong 

 


 

Innmeldingsfrister – vanlig innmelding

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen for slaktedyr og livdyr tirsdag morgen kl. 08:00 på telefon til medlemssenteret og for webinnmelding på Min side.

Se krav for bruk av skjema Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

Storfeavtale

Innmeldingsfrist er fredag kl. 16.00 på telefon til medlemssenteret, for webinnmelding søndag kl. 23:59, 4 uker før ønsket slakteuke (basisuke).

Innmelding på telefon 95 51 84 00 til medlemssenteret eller webinnmelding.

Småfe utenom sesong

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 5 påfølgende uker etter innmelding.

Endring i innmeldingsfrister, som f.eks. i forbindelse med påske og jul annonseres spesielt.

 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet. Husk også merknad ved innmelding om det er dyr med store horn som krever større plass på dyrebilen.

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe ved å kontakte Medlemssenteret på telefon 95 51 84 00.

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.