Økologiske kalver til salgs i Midt-Norge

22.11.2023 Her finner du en oppdatert oversikt over økologiske kalver innmeldt i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldt økologisk livkalv og ungkviger 

Kommune

Ind-nr

Fødselsdato

Far

Avlsverdi

BRSV/BCoV

Melhus

Ref 67680

Kyr og 23 renrasa ungkviger STN  født des 22-jan 23. Debiogodkjent.        Rød

Ring Livdyr 95 51 84 00 (tast 2)