Økologiske kalver til salgs i Midt-Norge

10.03.2023 Her finner du en oppdatert oversikt over økologiske kalver innmeldt i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldt økologisk livkalv og ungkviger 

Kommune

Ind-nr

Fødselsdato

Far

Avlsverdi

BRSV/BCoV

Hustadvika 55462 488 03.04.2022 12126 4 Rød
Hustadvika 55462 489 09.04.2022 12126 9 Rød

Ring Livdyr 95 51 84 00 (tast 2)