Økologiske kalver til salgs i Midt-Norge

02.12.22) Her finner du en oppdatert oversikt over økologiske kalver innmeldt i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldt økologisk livkalv og ungkviger 

Kommune

Ind-nr

Fødselsdato

Far

Avlsverdi

BRSV/BCoV

Inderøy 797 24.12.2020 12028 16 Rød
Inderøy 802 14.01.2021 12047 1 Rød
Hustadvika 55462 488 03.04.2022 12126 4 Rød
Hustadvika 55462 489 09.04.2022 12126 9 Rød
Skaun -avviklings besetning 983 tom 999 f.11.8.21 tom 29.12.21 sem gode Rød
Skaun 1000 tom 1022 f.28.01 tom25.08.22 sem gode-alt til påsett rød

Ring Livdyr 95 51 84 00 (tast 2)