Husdyrtreff 2024 – Jønsberg-elever best på storfekjøttproduksjon

(03.06.24) Elevene som valgte storfekjøttproduksjon, skulle gå igjennom en årsrapport fra Storfekjøttkontrollen til en stor Limousin-besetning. De skulle også lage en seminplan for en besetning med ulike krysningsdyr, og til slutt skulle elevene drøfte hvordan en skal sikre forbrukernes tillit til norsk storfekjøtt gjennom en dyrevelferdsmerking. Elevene som leverte beste svar på disse oppgavene går på Jønsberg Videregående skole.

Fra vestre: Lars Havik, Herman Øverby, Helene Hørsand Bryhn og Martine Lau

Fra vestre: Lars Havik, Herman Øverby, Helene Hørsand Bryhn og Martine Lau

Lars Havik kommer fra Veldre i Ringsaker. I tillegg til jobb på hjemgården er han avløser i to andre besetninger med storfe i nabolaget. De nærmeste åra tenker Lars seg inn i lastebilbransjen, og etter hvert skal han ta over gården i Veldre. Planen er å bygge nytt fjøs og fortsette med ammekyr. Herman Øverby er fra Elverum. I likhet med Lars er han avløser både hjemme og hos en nabo med kjøttfe, og skal ta over hjemgården. Der er planen å satse på storfekjøttproduksjon med utvidelse av fjøset. Helene Hørsand Bryhn kommer fra Romedal i Stange. Hjemme har de slaktegris, mens kjøttfebesetningen ble avviklet forrige år. Dyrestell og gårdsarbeid er Helene engasjert i der. Først er planen å jobbe noen år borte før hun tar over gården for å videreføre dagens produksjoner. Martine Lau kommer fra Rendalen der de har en kjøttfebesetningen på hjemgården. Framover ser Martine for seg studier innen skogbruk på Ås.

Disse elevene leverte en veldig god på rapport på hva som var bra/mindre bra i Limousin-besetningen. Seminplanen til krysningsbesetningen var også hundreprosent super, ifølge Guro Alderslyst fra Tyr.  

Pressekontakt:

 

 

Om Husdyrtreff

«Husdyrtreff» er en konkurranse arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno. Konkurransen har vært arrangert siden 1981 og innebærer at elever fra videregående skole velger mellom fem ulike oppgavesett: Storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, saueproduksjon, svineproduksjon eller fjørfeproduksjon.

Elevene jobber med oppgavene i grupper, og den beste besvarelsen levert innen hver produksjon kåres som landsvinner. I tillegg blir det også kåret en skolevinner per skole for den beste besvarelsen som blir levert fra skolen på tvers av produksjon. Videre kåres også den beste besvarelsen levert av voksenagronomelever på tvers av produksjonene.

170 elever fra 13 skoler var påmeldt på årets konkurranse. Vi fikk inn totalt 34 besvarelser. Tolv på melkeproduksjon, sju på svineproduksjon, fem på saueproduksjon, seks på storfekjøttproduksjon og fire på fjørfeproduksjon. I tillegg fikk vi inn seks besvarelser fra voksenagronomelever.