Husdyrtreff 2024 – KVS-Lyngdal-elever best på storfe melkeproduksjon

(03.06.24) Årets Landsvinnere i husdyrtreff for melkeproduksjon er Selia Harboe og Sigrid Vaarvik Benninghoff fra KVS-Lyngdal. Tradisjon tro må alle som deltar i Husdyrtreff på oppgaven om melkeproduksjon, starte med å analysere et årsoppgjør fra Kukontrollen. Da årets besetning drev økologisk og leverte kastrater til slakt, ble likevel vinklingen noe annerledes enn tidligere år. Elevene ble derfor utfordret til å reflektere over om kastrat produksjon var å foretrekke framfor tradisjonell framfôring av okser i en slik besetning.

Vinnerne fra KVS-Lyngdal fra venstre, Selia Harboe og Sigrid Vaarvik Benninghoff

Vinnerne fra venstre, Selia Harboe og Sigrid Vaarvik Benninghoff

I den andre oppgaven skulle elevene vurdere nytteverdien av uttak og analyse av Kukontrollprøver. Alle skulle videre besøke en besetning å se på hvordan prøveuttaking ble gjennomført. Mange har arbeidet flittig med å beskrive prosessen, og engasjementet virker å a vært stort. Elevene fikk også spørsmål som handlet om avl og samvirke, og til slutt, refleksjoner om dyrevelferdsprogrammet for storfe.

– Elevene fra KVS-Lyngdal har levert en jevnt over god og ryddig besvarelse. De hadde blant annet mange gode refleksjoner på hva slags måte Dyrevelferdsindikatoren kan påvirke dyrevelferden og forbrukerens villighet til å velge norske kjøtt- og meieriprodukter. Besvarelsen vitner om godt overblikk og forståelse av melkeproduksjonen, sier Eva Husaas fra Geno og Hege Overrein fra TINE.

Pressekontakt:

 

Om Husdyrtreff

«Husdyrtreff» er en konkurranse arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno. Konkurransen har vært arrangert siden 1981 og innebærer at elever fra videregående skole velger mellom fem ulike oppgavesett: Storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, saueproduksjon, svineproduksjon eller fjørfeproduksjon.

Elevene jobber med oppgavene i grupper, og den beste besvarelsen levert innen hver produksjon kåres som landsvinner. I tillegg blir det også kåret en skolevinner per skole for den beste besvarelsen som blir levert fra skolen på tvers av produksjon. Videre kåres også den beste besvarelsen levert av voksenagronomelever på tvers av produksjonene.

170 elever fra 13 skoler var påmeldt på årets konkurranse. Vi fikk inn totalt 34 besvarelser. Tolv på melkeproduksjon, sju på svineproduksjon, fem på saueproduksjon, seks på storfekjøttproduksjon og fire på fjørfeproduksjon. I tillegg fikk vi inn seks besvarelser fra voksenagronomelever.