Justering i tidspunkt for avvikling av slakting av dyr med lange horn

(20.06.24) Norturas konsernstyre har vedtatt å justere tidspunkt for avvikling av slakting av dyr med lange horn fra 1. august til 1. november.

Lasting av skotsk høylandsfe

Norturas konsernstyre har vedtatt følgende justeringer:

  • Fristen for innmelding av ordinære slaktedyr med lange horn utsettes fra 1. august til 1. november 2024.
  • For mordyr født før mars 2023 er målet å få slaktet ut disse så raskt det lar seg praktisk gjennomføres, men innenfor innmeldingsfrist 1. november 2025.

Justeringen av innmeldingfrist for ordinære slaktedyr fra 1. august til 1. november er begrunnet med at 1. november er mer hensiktsmessig med tanke på kapasitet i inntransport og slakting fordi man unngår å måtte frakte og slakte et potensielt stort antall dyr med lange horn samtidig som man har høysesong på transport og slakting av småfe. Endringen av tidspunkt medfører også at produsentene med denne type dyr vil være berettiget beitetilskudd og husdyrtilskudd for disse dyrene høst 2024.

Ansatte i Råvare og medlem vil gjennomføre en kartlegging blant produsenter med tanke på mordyr med lange horn født før mars 2023, slik at man kan bidra med vurderinger omkring tiltak som kan bidra til overgang til mordyr uten horn så effektivt og skånsomt som det lar seg gjøre. Målet er en utfasing av disse mordyrene raskt som mulig og med innmelding seinest 1. november 2025.