Prisnotering kalv/fôringsdyr

(Sist endret 27.07.18) Notering nr. 3/2018 gjeldende fra 30. juli 2018. Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA.

Norturas kvalitetskrav på fôringskalv » Kvalitetstillegg for fôringskalv

Kalv og fôringsdyr NRF/melkerase (ikke kjøttfe)

Vektgruppe

Okse

Kvige

0 - 64 kg
65 - 120 kg
Grunnpris pr. dyr (120 kg)
Tillegg over 120 kg

kr 28,00
kr 33,00
kr 3 960
kr 23,00

kr 25,00
kr 26,00
kr 3 120
kr 22,00

 

Pristillegg

 

 

Nortura kvalitetstillegg*

Alder fra 11 - 26 uker

kr 700

Nortura vekttillegg**

Mellom 100 - 200 kg levende vekt

kr 400

Kompensasjon for snyltarbehandling

 

kr 200

Helsestorfe

"Grønn" status og godkjent helsestorfeattest

kr 400


* Nortura kvalitetstillegg gis til kalver mellom 11 og 26 uker forutsatt at minimumsvekt og øvrige krav for tillegget holdes.
** Nortura vekttillegg gis til kalver av melkerase mellom 100-200 kg forutsatt at minimumsvekt etter alder og øvrige krav holdes.

Se minimum tilvekstkrav

Pristrekk

Okse

Kvige

Melkeraser utenom NRF * (kryssing 75 % eller mer av andre raser)

kr 1000

kr 1000

Melkerase utenom NRF * (kryssing 50 - 75 % av andre raser)

kr 700

kr 700

Fôringsdyr m/horn

kr 1000

kr 1000


Hvis kalver ikke følger Norturas kvalitetsprofil står Nortura fritt til å enten trekke i pris eller om nødvendig slakte dyrene.

* Melkesimmental avregnes som lett rase kjøttfe 

Kalv og fôringsdyr kjøttfe   

Kategori

Okse

Kvige

Kjøttfe lette raser (Basis 120 kg)
Kjøttfe min. 50 % tung rase (Basis 120 kg)
Kjøttfe min. 75 % tung rase (Basis 120 kg)
Fradrag under 120 kg kr/kg (Alle kjøttferaser)
Tillegg over 120 kg kr/kg (Alle kjøttferaser)

kr 5 260
kr 5 960
kr 6 710
kr 34
kr 34

kr 3 760
kr 4 760
kr 5 520
kr 24
kr 24


Eksempel på tung rase: Charolais, Limousine, Simmental (Kjøtt)
Eksempel på lett rase: Hereford, Aberdeen Angus, Simmental (Melk)
 

Pristillegg

 

Okse

Kvige

Nortura kvalitetstillegg kjøttfe*
 

Kjøttfe lett **
Kjøttfe tung

kr 700
kr 950

kr 500
kr 750

Kompensasjon for snyltarbehandling ***

 

kr 200

kr 200

Norsk kjøttfe ****

 

kr 700

kr 700

Helsestorfe

"Grønn" status og godkjent helsestorfeattest

kr 400

kr 400


* krav til genetikk og tilvekst

** Gråfe avregnes som lett rase

*** For å få kompensasjonen for snylterbehandling må dyrene klippes over ryggen før behandling og utføres i god tid før transport

**** Kjøper og selger må ha avtale om Norsk Kjøttfe

Nortura har endret kravene for rasetillegget, det kreves nå at dyra må være registrert i Kukontrollen eller i Storfekjøttkontrollen og faren må dokumenteres med semin/stambok eller opprinnelsesnummer. Er dyra bare registrert i husdyrregisteret er ikke dette godkjent for å få rasetillegget.

For Nord-Norge er det et tillegg i noteringsprisen på kr 4 per kg både for okse- og kvigekalv over og under 120 kg.

Stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning finner du i våre leveringsvilkår:

» Leveringsvilkår Nortura, stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning