Ikke meld ut storfe fra Husdyrregisteret før de er slaktet og avregnet

(Sist endret 06.05.19) For at storfe skal kunne slaktes må de finnes i Husdyrregisteret.

Ku øremerkerHvis produsenter melder dyrene ut av Husdyrregisteret før de er mottatt på slakteriet skaper dette problemer for slaktingen.

Ikke meld ut storfe fra Husdyrregisteret før de er slaktet og avregnet.

Når dyret tilgjengelig på din leveranse på Min side kan det meldes ut.