Veileder transportdyktighet

(Sist endret 16.12.20) Det er stort fokus på transportdyktighet hos dyr som transporteres til slakt, og Mattilsynet har derfor laget en veileder til bruk ved vurdering.

Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport Veilederen er et hjelpemiddel for flere:

  • Produsenten, som har ansvaret for at dyr han sender til slakt er egnet til transport.
    • Fra 1.1.2021 skal alle ved innmelding oppgi dersom noen av dyra har noen avvik og hva slags form for avvik det dreier seg om slik at dette kan tas høyde for ved planlegging av transporten. 
  • Sjåføren av dyrebilen, som har ansvar for at de dyra han tar om bord er transportdyktige.
  • Personellet som har ansvaret for å ta imot dyra ved slakteriet
  • Mattilsynets personell ved slakteriene.

Siden bedømmingen av transportdyktighet er basert på en del skjønn, vil det alltid kunne være uenighet om hva som er "fasit".

Veilederen skal bidra til å skape en lik forståelse av hva som er riktig bedømming.

Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport, pdf.

Veilederen er ment som hjelp til å tolke regelverket både for aktører som er involvert i transport av levende dyr, og for tilsynspersonell i Mattilsynet. Se mattilsynet.no

 

Mikrokurs transportegnethet

Animalia har etter initiativ fra Nortura, laget et digitalt mikrokurs med praktisk informasjon og gode eksempler på hva man bør være ekstra oppmerksomme på i forhold til driving av dyr, samt lasting og lossing. Formålet er å skape en større trygghet for deg som bonde, for våre sjåfører og for våre ansatte. Vi vil på det sterkeste oppfordre til at du setter av 10 – 20 min. av din tid til å gå igjennom kurset, du finner det ved å klikke på lenken under.

Mikrokurs transportegnethet og ivaretagelse av dyrevelferd ved lasting/lossing og transport