Norilia øker prisene på ull igjen

(Oppdatert 30.10.20) Økt etterspørsel etter kvalitetsull blant norske kunder og økte priser på eksport gjør at utsiktene for kommende sesong nå er mer lovende enn de var i august. På grunnlag av dette øker Norilia prisene på våre mest etterspurte klasser.

Andelen norsk ull som Norilia selger til norske kunder har økt til i overkant av 20 % de siste årene. Norilia opplever ytterligere interesse for og økning i etterspørsel etter norsk ull blant norske bedrifter. Dette gjelder særlig ull til håndstrikkegarn. I tillegg er vi nå også i dialog med nye potensielle brukere av norsk ull. Dette gir særlig økt etterspørsel etter A1, C1 og F1P.

Internasjonalt har etterspørselen etter og prisene på crossbred-ull igjen begynt å stige. Vi ser også at den kvite spæl-ulla er ettertraktet på grunn av sin gode glans.

Økt etterspørsel og økte priser gjør at situasjonen nå ser mer lovende ut og Norilia øker derfor prisene igjen på våre mest etterspurte kvaliteter.

Bilde med pristabell

Innfører trekk for frakt
Norilia innfører samtidig frakttrekk på ull hvor vi står for inntransporten. Trekket vil ligge flatt på kr. 1,- per kilo ull og være likt for alle produsenter.

Å ta vare på ullkvaliteten det viktigste for et godt ulloppgjør
For produsentene vil det fortsatt være svært viktig å ta vare på ullkvaliteten for å oppnå et godt ulloppgjør. For å ta vare på ullkvaliteten, er det særlig viktig å unngå å få rusk i ulla i form av høy, halm, kutterflis, skogsboss eller borrer eller at ulla blir veldig skitten.

Dersom man har hvit høst- eller helårsull av crossbred-type som genetisk sett er god nok til å havne i klasse 1 (klasse C1), vil man tape over kr. 50,- per kilo om ulla blir klasset ned på grunn av at den er svart i tuppene, har vegetabiler eller er filtet. For 100 kilo ull vil det kunne gi et tap på mer enn kr. 5.000,-!

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes