Søk:

Verktøylinje

Ullpris fra Norilia:

Nye ullpriser til produsent fra 7. november

(07.11.16) Lavere etterspørsel, særlig fra Kina, gir synkende priser på ull internasjonalt. Endringer i valuta bidrar i tillegg til lavere inntekter på eksport av norsk ull. På grunn av dette ser Norilia seg dessverre nødt til å redusere pris på ull til produsent. C1 og F1 reduseres med kr. 0,25/kg. B1 med kr. 1,25/kg, øvrige kvaliteter reduseres med kr. 0,75/kg, med unntak av F1P som øker med kr. 0,25/kg. Endringene gjelder fra og med 7. november 2016.

crossbreddull Vi minner om at våre priser er minimumspriser gitt til produsent. Produsent kan i tillegg oppnå:

  • Pristillegg på kr. 0,60 pr. kilo ved god ullbehandling
  • Pristillegg på høstull avregnet i uke 1 - 24
  • Etterbetaling og kvantumstillegg fra Nortura

Vi har ingen trekk for frakt!

I september 2015 la Landbruksdirektoratet frem rapporten "Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull", utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og Miljødepartementet. Et av forslagene i denne rapporten var å øke tilskuddet til de beste ullkvalitetene og fjerne tilskuddet til de dårligste, definert som C2S, G, V, H2 og H3. Formålet var å bidra til bedring av kvaliteten på norsk ull.

Ei samla primærnæring var kritiske til denne omlegginga, men Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag nådde ikke frem med sitt syn under vårens jordbruksforhandlinger, og i den endelige jordbruksavtalen mellom Bondelaget og Staten ble tilskuddet til de nevnte klassene fjernet. De totale rammene for tilskudd på ull fra staten er for ullåret 2016/17 på samme nivå som forrige år, men tilskuddet fordeles nå på 11 klasser i stedet for på 16 som tidligere.

Norilia har satt priser med utgangspunkt i de endringer som er gjort. I tråd med myndighetens ønske om å stimulere til økt fokus på og produksjon av kvalitetsull, har også Norilia valgt å prioritere pris på den ulla det er mest etterspørsel etter og som per i dag i størst grad er med på å skape verdier tilbake til produsent.

Norilia har avsetning på all norsk ull, også ull i de klassene som nå mister tilskudd. Markedsprisen vi klarer å oppnå på de klassene som nå mister sitt tilskudd er imidlertid lav og vi har derfor sett oss nødt til å redusere prisene på disse klassene til et minimum.

Norilia har som mål å skape merverdier i samspill med produsenter og kunder og jobber kontinuerlig for å hente ut økte verdier i alle ullklasser. Norilia opplever for tiden økende etterspørsel etter norsk kvalitetsull blant norske kunder. Dette bidrar positivt i forhold til verdiskapning på norsk ull, og er med på å dempe virkningene av svingninger i etterspørsel, pris og valuta ved salg av ull internasjonalt. 

Netto notering for avregning av ull til produsent fra 7. november 2016

Helårsull av crossbred type Varenr Pris
Klasse A1 743010 52,00
Vårull av crossbred type
Klasse B1 743110 49,00
  B2 743120 20,00
Høstull av crossbred type
Klasse C1 743210 55,00
  C1Fin* 743310 60,00
  C1L 743311 55,00
  C2 743220 20,00
  C1S 743250 30,00
  C2S 743260 1,00
Høstull av spelsau
Klasse F1 743410 52,00
  F2 743420 20,00
  F1S 743450 30,00
  F1P 743480 32,00
Filtrert ull, grov ull, ull med vegetabilier
Klasse G 743510 1,00
Klasse V 743910 1,00
Frasortert ull      
Klasse H1 743610 20,00
  H2 743620 1,00
  H3 743651 0,00

* i slaktesesong

De noterte prisene er netto til produsent levert mottakerstasjon for ull.