Modul 1 – Ammekua

Her vil man få en god innføring i grunnleggende avl, tolking av avlsverdier, rett okse til rett ku, rasevalg/krysningsopplegg, osv.

I tillegg går man grundig gjennom brunst og brunsttegn, semin i praksis, drektighetskontroll og rekruttering. Fôring av ammekua vil bli en bolk i denne modulen, og også klauv og klauvstell.

Modulen gjennomføres:

Trøndelag: Scandic Hell 4. – 5. desember 2018

 • Kostnader som den enkelte gjøre opp direkte med hotellet ved avreise
 • Med overnatting (helpensjon): Kr 2110,-
 • Uten overnatting (kun lunsj begge dager) kr 1128,-

Hedmark: Scandic Ringsaker 12. – 13. februar 2019

 • Kostnader som den enkelte gjøre opp direkte med hotellet ved avreise
 • Med overnatting (helpensjon): kr 1825,-
 • Uten overnatting (kun lunsj) kr 986,-

Kursavgift på kr 2000 kommer i tillegg.

Biffakademiet Modul 1 Ammekua

Dag 1:
Kl. 10.00 Kaffe – Velkommen, presentasjon
Kl. 10.30

Grunnleggende avl v/Odd Vangen, Professor of animal breeding and genetics ved NMBU

 • Generell Avlslære
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00

Grunnleggende avl fortsetter

Kl. 14.00

Kjøttfeavl v/ Katrine Haugaard, Avlsforsker TYR

 • TYRs avlsopplegg
 • Hvordan tolke avlsverdier
 • Rett okse til rett ku
Kl. 14.45

Kjøttfeavl fortsetter

Kl. 15.15

Fruktbarhet v/ Per Gillund, Fagspesialist/veterinær Geno

 • Anatomi/fysiologi med organdemonstrasjon
Kl. 15.45 Kaffepause
Kl. 16.00

Fruktbarhet fortsetter 

 • Holdvurdering
 • Brunst og brunsttegn
  • Hjelpemidler for å se brunst
  • Rett tidspunkt for inseminering
  • Bestillingsrutiner
  • Eierinseminering
Kl. 17.30

Fruktbarhet fortsetter

Oppstallingsforhold ved inseminering

 • Drektighetskontroll         
  • Hvorfor
  • Tidspunkt
  • Praktisk gjennomføring
 • Rekruttering
  • Utrangering av kyr og tidspunkt for slakting
Kl. 19.00 Middag
Kl. 20.30 Sosial aktivitet
Dag 2:
Kl. 08.30 Kaffe og kort oppsummering av gårsdagen
Kl. 08.45

Fôring v/ Ann-Lisbeth Lieng, Fagsjef Drøv Felleskjøpet Agri

 • Fôring gjennom ammekuåret
 • Gruppering av dyr (fôring og oppstallingsforhold, herunder forskrifter for utegang).
Kl. 10.00 Kaffepause
Kl. 10.15

Fôring forts. 

 • Fôring i økologisk drift
 • Tilskuddsfôring (vitaminer/mineraler)
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30

Klauvhelse v/ Veronique Mork, Veterinær i TINE

 • Ivaretagelse av klauvhelse
  • Klauvlidelser
  • Klauvskjæring
  • Forebygging
Kl. 14.30 Kaffepause
Kl. 15.00 "Slik gjør jeg det" v/ammekuprodusent
Kl. 16.00

Oppsummering avsluting