Blodprøver på BRSV og BCoV

Her er lenke til skjema som skal følge blodprøvene på BRSV og BCoV.

Antistoff mot BRSV og BCoV kan analyseres i blod og i melk.

Blodprøve:

  • Det tas prøve av fire ungdyr eldre enn seks måneder (180 dager). Har du ikke mer enn to aktuelle dyr i denne aldergruppen er dette nok for å gi en besetningsstatus. Dyra må være født i besetningen og ikke være vaksinert mot luftveisinfeksjon (BRSV-vaksine) eller diaré (Rotavirus/BCoV- vaksine). Om mordyret er vaksinert for å gi immunstoff i råmelka påvirker ikke det analyse av blodprøve fra kalven. Denne analysen måler om de prøvetatte dyrene har hatt kontakt med virus.

Samlemelkeprøve fra 1. laktasjonskyr:

  • Det tas ut samlemelkeprøve av fire 1.laktasjonskyr. Har du ikke mer enn to aktuelle dyr i denne aldergruppen er dette nok for å gi en besetningsstatus. Dyra må være født i besetningen. Både bronopolkonservert prøve og ukonservert prøve kan brukes i analysen.  

Last ned rekvisisjon til BRSV og BCoV

Lenke til Medlem Tine (tilsvarende info)

Prøvene sendes:
Mastittlaboratoriet i Molde
Verftsgt.10, 6416 Molde