Få en virusfri besetning – slik tar du prøvene

(01.11.17) Ett år siden oppstarten av kontrollprogrammet viser at stadig flere besetninger blir friske for virusene BRSV og BCoV og får grønn status. Å ha en virusfri besetning reduserer risikoen for økonomiske tap og gir sikker livdyrformidling. Få oversikt over din status ved å ta de nødvendige prøvene i dag.

Kostnadene ved akutte utbrudd kan fort komme over hundre tusen kroner for en gjennomsnittlig mjølkeprodusent.

Analysene er gratis og etterspørselen etter dyr fra grønne besetninger øker.

Grønn status varer ett år før nye prøver må tas.

Hva er BRSV og BCoV?
BRSV gir smittsom hoste og BCoV gir «vinterdysenteri», diare og hoste. Begge virusinfeksjonene kan medføre redusert melkeproduksjon og melkekvalitet, dårlig reproduksjon, redusert tilvekst hos kalv- og ungdyr og økt kalvedødelighet. Viruset blir borte av seg selv, og din viktigste oppgave blir å hindre ny smitte.

Hvordan ta prøver?
Du kan ta prøver av melk fra kviger eller blod fra kalver.

Kalver:
Blodprøve tas av fire kalver og alle må være over 6 måneder gamle. Dyra må være født i besetningen og ikke være vaksinert mot luftvegsinfeksjoner (BRSV-vaksine).

Kviger:
Melkeprøve fra fire 1. gangs kalvere født i egen besetning. Noen melkestråler fra hvert dyr blandes og fylles over i et enkeltspeneprøveglass.

Ammeku:
Alle ammekuprodusenter har fått tilsendt prøvemateriell i begynnelsen av september.

Felles rutine for prøver:

Spørsmål?
Har du spørsmål kan du ta kontakt med din veterinær eller leder for kontrollprogrammet, tlf. 952 32 535 eller e-post harald.holm@tine.no