Kjøtproduksjon på kvige og ku

(08.11.16) Det er behov for meir produksjon av storfekjøt i Noreg. Tal fødde kalvar som lever opp per år og middel slaktevekt i ulike kategoriar avgjer omfanget.

I denne samanheng er det behov for meir fokus på hodyr som kan gi framifrå slakt i eit mørt, marmorert og magert perspektiv basert på fôrgrunnlag frå grovfôr og beite.

Norge har store beiteressursar som blir for lite nytta. Det er på tide å verdsetja hodyra meir i kjøtproduksjonen enn som eit biprodukt frå mjølkeproduksjonen eller som nødvendige mordyr ved oppdrett av kjøtfekalvar.

Kjøtproduksjon på kvige og ku, pdf. 4 335 kb

For å vise PDF-filen trenger du Adobe Reader. Hvis du ikke har dette programmet installert, kan det lastes ned her: