Slik setter du i det elektroniske storfemerket

(Siste endret 30.03.17) Storfenæringa har innført krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk; det vil si ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene.

3 tips til påsetting av det elektroniske storfemerket Combi E30® Flagg

Denne filmen fra OS ID viser i praksis hvordan du setter på merkene. Merket skal plasseres i venstre øre.

Denne filmen fra OS ID viser hvordan de nye øremerkene leveres, og hvordan du setter dem på.


Du kan lese mer på bloggen til OS ID, og du kan laste ned en pdf med beskrivelsen som viser i filmen.

OS ID bloggen

PDF med påsettingsanvisning for Combi E30® Flagg