Priser og leveringsvilkår for storfe

Storfe på beite

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slakte- og hudkostnader, omsetningsavgift, perioder med ekstra avtaletillegg. 

» Avregningspriser storfe

» Leveringsvilkår storfe (krever innlogging)

  • Ku/kalv-avtale

    (Sist endret 23.03.22) Fra nyttår 2012 innførte Nortura en såkalt ku/kalv-avtale. Ordningen går ut på at du ved å levere livkalven/fôringsdyra dine til Nortura får en tilleggspris på kuslaktet. Ordninga gjelder også om du leverer kalven til slakt, eventuelt fôrer den fram sjøl. Nortura øker ku/kalv-tillegget fra kr 2 pr kg til kr 3 pr kg fra mandag 28. mars.

  • Priser og tillegg for Kvalitetskalv

    (Oppdatret 04.09.20) Produksjon av Kvalitetskalv er en spesialproduksjon hvor produktet blir markedsført som Gourmet Kalv i butikkene. Det er balanse mellom volum som slaktes og volum som selges i markedet av kvalitetskalv, det tegnes derfor ikke nye avtaler.