Priser og leveringsvilkår for storfe

Storfe på beite

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slakte- og hudkostnader, omsetningsavgift, perioder med ekstra avtaletillegg.  Kvantumstillegg avregnes årlig etter årsavslutning.

» Avregningspriser storfe

  • Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

    (05.12.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett.

  • Ku/kalv-avtale

    (Sist endret 23.03.22) Fra nyttår 2012 innførte Nortura en såkalt ku/kalv-avtale. Ordningen går ut på at du ved å levere livkalven/fôringsdyra dine til Nortura får en tilleggspris på kuslaktet. Ordninga gjelder også om du leverer kalven til slakt, eventuelt fôrer den fram sjøl. Nortura øker ku/kalv-tillegget fra kr 2 pr kg til kr 3 pr kg fra mandag 28. mars.

  • Priser og tillegg for Kvalitetskalv

    (Oppdatret 04.09.20) Produksjon av Kvalitetskalv er en spesialproduksjon hvor produktet blir markedsført som Gourmet Kalv i butikkene. Det er balanse mellom volum som slaktes og volum som selges i markedet av kvalitetskalv, det tegnes derfor ikke nye avtaler.