Leveringsvilkår økologiske storfe

(Sist endret 02.01.23) Vi har behov for økologisk storfekjøtt, og Nortura tar imot økologisk slakt av storfe fra våre medlemmer. Økologiske pristillegg gjelder bare for slakt levert innenfor inngått avtale.

Økologiske storfe

For å få avtale må du være medlem i Nortura, være Debio-godkjent og levere hele din produksjon til oss. Se ellers under forutsetninger for godkjenning.

Du fyller ut avtaleskjema i lenken under:

» Elektronisk avtale


Betingelser

Økologiske pristillegg gjelder bare for slakt levert innenfor inngått avtale.

Kvalitetskrav til slakt for å oppnå Økologisk kvalitetstillegg (Unge dyr):

 • Kategorier: Ung okse, ung ku, kvige og kastrat
 • Slaktevekt: fra 200,0 kg
 • Slakteklasse: P+ eller bedre
 • Fett: fra fettgruppe 1

Pristillegg økologisk slakt:

 • Økologisk kvalitetstillegg: 6,50 kr/kg (se over)
 • Tillegg innmelding storfeavtale og puljetillegg

Forutsetninger for godkjenning av økologisk avtale og slakt:

 • Medlemskap i Nortura
 • Økologisk godkjenning av Debio
 • Besetningen er registrert i Ku- eller Storfekjøttkontrollen
 • Elektronisk innmelding på Økologisk avtale (kontakt ditt medlemssenter hvis du ikke har tilgang til denne)
 • Dyret må meldes inn med riktig individ på økologisk avtale. Økologiske øremerker (Debiomerker) er ikke lenger nødvendig
 • Ikke trekk for uren hud kategori 2 på slaktet
 • Nortura kan slakte dyrene 2 uker før eller etter ønsket slakteuke
 • Slaktet tilfredsstiller kvalitetskravene

Økologiske slakt som ikke er innmeldt på økologisk avtale vil bli avregnet til ordinære betingelser.

Hvis du skal ha hele eller deler av dyret i retur eller nisje, er det ikke mulig å få tillegg for andre avtaletyper for dette slaktedyret.

Endringer i leveringsbetingelser for økologisk storfe og urfe fra 2023

Det har vært utfordrende å skaffe kostnadsinndekning for ytelser på disse to varestrømmene, med bakgrunn i lav etterspørsel etter produkter fra disse to varestrømmene, samt betydelig kostnadspådrag grunnet kompleksitet i varestrømmene. Det er derfor besluttet å fjerne innmeldingstillegget på kr. 0,50 kr/kg for urfe og økologisk storfe. Innmeldingstillegget har vært utløst automatisk for alle dyr innmeldt på disse varestrømmene uavhengig av om de tilfredsstiller de kvalitetskrav som stilles til disse varestrømmene. De øvrige ytelsene på disse to varestrømmene videreføres på dagens nivå.

Relatert informasjon