Nortura URFE

(Sist endret 04.02.19) Nortura har overtatt ansvaret for varestrømmen URFE. Samtidig er det etablert et nytt selskap, Urfe SA som er et samvirkeselskap bestående av kjøttprodusenter som benytter tradisjonelle norske melkeferaser («URFE») for melk- og kjøttproduksjon. Urfe SA er også registrert som eier av varemerket «URFE».

Urfe

Nortura SA ønsker å markedsføre og selge kjøtt fra Urfe under varemerket «URFE» i visse markeder. Skal vi lykkes i dette er det derfor viktig at vi får innmeldt flere slike dyr fremover.

For å kunne levere slakt inn i denne varestrømmen må du som leverandør være medlem i Urfe SA og Nortura SA. Dette gjør du ved å først kontakte Nortura via ditt medlemssenter vedrørende medlemskap i Nortura. Videre kontakter du Urfe SA for medlemskap der. Oppgi da ditt leverandørnummer i Nortura.

Det er nå et og et halvt år siden Nortura overtok ansvaret for omsetningen av Urfe. I den forbindelse er det på tide å evaluere våre erfaringer.

I markedet er det stor interesse for produktene fra restaurantmarkedet. De opplever Urfe som et spennende produkt, men de melder tilbake at det er for stor spredning på kvaliteten. De ønsker et minimum på størrelse og fett. Konsekvensen av dette er at de små og magre dyrene er vanskelig å omsette og dermed ta ut en merpris for. Med dette som bakgrunn har vi besluttet og endre kriteriene for levering av Urfe.

Konsekvensen av denne endringen er at den totale tilleggsprisen for Urfe vil øke noe, men at leveranser av de kvalitetene som markedet etterspør vil bli premiert. Vi håper med dette å stimulere deg som produsent til å levere med av de kvalitetene som markedet etterspør og å dermed heve renommeet til Urfe som råvare.

Innmelding av slaktedyr
Urfe meldes inn til Nortura via Min side eller ditt medlemssenter på avtaletypen Storfe avtale Urfe. Ønsket slakteuke (basisuke) er 4 uker frem i tid og Nortura kan disponere dyrene 3 uker før og etter dette. For å få utnyttet dyrene i markedet er vi avhengig av å kunne disponere dyrene i disse ukene.

Det er ikke lenger nødvendig å merke dyrene med egne signalmerker for å få dem slaktet som Urfe. En forutsetning er da at riktig individ er meldt inn på denne avtaletypen, og at det ved et eventuelt bytte av individ korrigeres på kjøreseddelen ved levering til slakt. Det er heller ikke nødvendig med et eget følgeskjema.

Andre betingelser
Urfe er definert som følgende raser:

 1. Sidet trønderfe og Nordlandsfe (stn)
 2. Vestlandsk fjordfe (vff)
 3. Vestlandsk raudkolle (vrk)
 4. Østlandsk rødkolle (ørk) 
 5. Dølafe (døl)
 6. Telemarkfe (tel)
 • Dyrene skal være minst 87,5 % reinrasede dyr av en av de overnevnte rasene.
 • Alle voksne dyr skal ha vært minimum vært på beite minst 1 sesong. Generelt godt dyrehold der KSL er et minimumskrav.
 • Gjelder alle storfe med fett 2- eller høyere og en slaktevekt på minimum 120 kg. Kalv går ikke inn i denne varestrømmen.
 • Generelt godt dyrehold der KSL er et minimumskrav.
 • Pristillegg for Urfe gjelder bare for slakt levert innenfor inngått avtale.        

Kvalitetskrav til slakt for å oppnå Urfe kvalitetstillegg:     

 • Kategorier: Alle storfe unntatt kalv
 • Slaktevekt: fra 175,1 kg
 • Slakteklasse: O- eller bedre
 • Fett: fra fettgruppe 2

Pristillegg Urfe slakt:          

 • Alle Urfe (unntatt kalv) som er innmeldt på Urfe-avtale får et Urfe pristillegg på 0,50 kr/kg pluss Leveranseavtale storfe og ordinært puljetillegg 
 • Alle Urfe som tilfredsstiller kvalitetskravene over får i tillegg et Urfe kvalitetstillegg på 6,50 kr/kg

Ønsker du å slakte kalver, og/eller økologiske dyr anbefaler vi at du bruker de eksisterende varestrømmene vi har for dette.

Hvis det er noe du lurer på kan du også kontakte: