Prisnotering kalv/fôringsdyr

(Sist endret 14.07.24) Notering nr. 1/2024 gjeldende fra 15. juli. Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA. Puljetillegg til selger ble innført fra 17. juni 2024.

Puljetillegg fôringsdyr, selger

Puljetillegg til selger er innført fra 17. juni 2024. Puljetillegg bidrar til en mer effektiv planlegging og transport. Puljetillegg gis på livdyr fôringsdyr innmeldt 3 uker før ønsket levering. Satsene er som følger:

  • 1 - 2 dyr: ikke puljetillegg
  • 3 - 5 dyr: kr 100 pr stykk
  • 6 - 7 dyr: kr 150 pr stykk
  • > 8 dyr: kr 200 pr stykk

Kalv og fôringsdyr NRF/melkerase (ikke kjøttfe)

Vektgruppe Okse Kvige
0 - 64 kg kr 32,00 kr 25,50
65 - 120 kg kr 34,00 kr 23,00
Grunnpris pr. dyr (120 kg) kr 4 080 kr 2 760
Tillegg over 120 kg kr 22,00 kr 21,00
Pristillegg    
Nortura kvalitetstillegg* Alder fra 11 - 26 uker kr 700
Nortura vekttillegg** Mellom 120 - 200 kg levende vekt kr 200
Kompensasjon for snyltarbehandling   kr 200

* Nortura kvalitetstillegg gis til kalver mellom 11 og 26 uker forutsatt at minimumsvekt og øvrige krav for tillegget holdes.

** Nortura vekttillegg gis til kalver av melkerase mellom 120-200 kg forutsatt at minimumsvekt etter alder og øvrige krav holdes.

Se minimum tilvekstkrav

Nortura har to tabeller for minimumsvekter i forhold til alder. En med minstevekt for at kalvene i det hele tatt skal være omsettbare. Dersom kalvene har lavere vekt enn det, og allikevel blir solgt/formidlet, vil det gi et trekk i prisen. Det er også en tabell med minstevekt i forhold til alder, for å få kvalitetstillegg.

Norturas kvalitetskrav på fôringskalv » Kvalitetstillegg for fôringskalv

Pristrekk Okse Kvige
Melkeraser utenom NRF * (kryssing 75 % eller mer av andre raser) kr 1000 kr 1000
Melkerase utenom NRF * (kryssing 50 - 75 % av andre raser) kr 700 kr 700
Fôringsdyr m/horn kr 1000 kr 1000

Hvis kalver ikke følger Norturas kvalitetsprofil står Nortura fritt til å enten trekke i pris eller om nødvendig slakte dyrene.

* Melkesimmental avregnes som lett rase kjøttfe 

Kalv og fôringsdyr kjøttfe   

Kategori Okse Kvige
Kjøttfe lette raser (Basis 120 kg) kr 4600 kr 2670
Kjøttfe min. 50 % tung rase (Basis 120 kg) kr 5780 kr 3920
Kjøttfe min. 75 % tung rase (Basis 120 kg) kr 6530 kr 4680
Fradrag under 120 kg kr/kg (lett rase) kr 37 kr 27
Fradrag under 120 kg kr/kg (tung rase) kr 35 kr 25
Tillegg 120 - 425 kg kr/kg (tung kjøttfe)* kr 37 kr 27
Tillegg 120 - 370 kg kr/kg (lett kjøttfe)* kr 37 kr 27
Eksempel på tung rase: Charolais, Limousine, Simmental (Kjøtt)
Eksempel på lett rase: Hereford, Simmental (Melk), Aberdeen Angus
*Fra 31.08.20: For kjøttfekalver som oppnår "Nortura kvalitetstillegg kjøttfe" gjelder ikke den øvre vektbegrensningen på 425 kg for tunge raser og 370 kg for lette raser.
 
Pristillegg   Okse Kvige
Nortura kvalitetstillegg kjøttfe* Kjøttfe lett ** kr 700 kr 500
Tillegget gjelder fra 7 uker til 36 uker Kjøttfe tung kr 950 kr 750
Kompensasjon for snyltarbehandling ***   kr 200 kr 200
Norsk kjøttfe ****   kr 350 kr 350
Aberdeen Angus tillegg *****   kr 650 kr 650

* Krav til genetikk og tilvekst 

** Gråfe avregnes som lett rase

*** For å få kompensasjonen for snylterbehandling (kode 766) må dyrene klippes over ryggen før behandling og utføres i god tid før transport. Kompensasjon viderefaktureres kjøper derfor avgjørende at behandling utføres riktig. Egenerklæring/veterinærattest skal inneholde opplysninger om gjennomførte behandlinger. Ift. tilbakeholdsfrister til slakt hos kjøper er dette vesentlig informasjon å viderebringe fra selger (isolerte behandlinger mot lus utløser ingen kompensasjon).

**** Kjøper og selger må ha avtale om Norsk Kjøttfe. 

***** selger må ha Aberdeen Angusavtale

For rasetillegg kreves det at dyra må være registrert i Kukontrollen eller i Storfekjøttkontrollen og faren må dokumenteres med semin/stambok eller opprinnelsesnummer. Er dyra bare registrert i husdyrregisteret er ikke dette godkjent for å få rasetillegget.

Pristrekk Okse Kvige
Fôringsdyr m/horn kr 1000 kr 1000

Hvis kalver ikke følger Norturas kvalitetsprofil står Nortura fritt til å enten trekke i pris eller om nødvendig slakte dyrene.

Melkesimmental avregnes som lett rase kjøttfe 

For Nord-Norge er det et tillegg i noteringsprisen på kr 7 per kg både for okse- og kvigekalv over og under 120 kg.

Stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning finner du i våre leveringsvilkår