Prisnotering kalv/fôringsdyr

(Sist endret 01.02.24) Notering nr. 2/2023 gjeldende fra 2. oktober. Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA.

Kalv og fôringsdyr NRF/melkerase (ikke kjøttfe)

Vektgruppe Okse Kvige
0 - 64 kg kr 32,00 kr 25,50
65 - 120 kg kr 33,00 kr 21,00
Grunnpris pr. dyr (120 kg) kr 3 960 kr 2 580
Tillegg over 120 kg kr 22,00 kr 21,00
Pristillegg    
Nortura kvalitetstillegg* Alder fra 11 - 26 uker kr 700
Nortura vekttillegg** Mellom 120 - 200 kg levende vekt kr 200
Kompensasjon for snyltarbehandling   kr 200

* Nortura kvalitetstillegg gis til kalver mellom 11 og 26 uker forutsatt at minimumsvekt og øvrige krav for tillegget holdes.

** Nortura vekttillegg gis til kalver av melkerase mellom 120-200 kg forutsatt at minimumsvekt etter alder og øvrige krav holdes.

Se minimum tilvekstkrav

Nortura har to tabeller for minimumsvekter i forhold til alder. En med minstevekt for at kalvene i det hele tatt skal være omsettbare. Dersom kalvene har lavere vekt enn det, og allikevel blir solgt/formidlet, vil det gi et trekk i prisen. Det er også en tabell med minstevekt i forhold til alder, for å få kvalitetstillegg.

Norturas kvalitetskrav på fôringskalv » Kvalitetstillegg for fôringskalv

Pristrekk Okse Kvige
Melkeraser utenom NRF * (kryssing 75 % eller mer av andre raser) kr 1000 kr 1000
Melkerase utenom NRF * (kryssing 50 - 75 % av andre raser) kr 700 kr 700
Fôringsdyr m/horn kr 1000 kr 1000

Hvis kalver ikke følger Norturas kvalitetsprofil står Nortura fritt til å enten trekke i pris eller om nødvendig slakte dyrene.

* Melkesimmental avregnes som lett rase kjøttfe 

Kalv og fôringsdyr kjøttfe   

Kategori Okse Kvige
Kjøttfe lette raser (Basis 120 kg) kr 4600 kr 2670
Kjøttfe min. 50 % tung rase (Basis 120 kg) kr 5780 kr 3920
Kjøttfe min. 75 % tung rase (Basis 120 kg) kr 6530 kr 4680
Fradrag under 120 kg kr/kg (lett rase) kr 37 kr 27
Fradrag under 120 kg kr/kg (tung rase) kr 35 kr 25
Tillegg 120 - 425 kg kr/kg (tung kjøttfe)* kr 37 kr 27
Tillegg 120 - 370 kg kr/kg (lett kjøttfe)* kr 37 kr 27
Eksempel på tung rase: Charolais, Limousine, Simmental (Kjøtt)
Eksempel på lett rase: Hereford, Simmental (Melk), Aberdeen Angus
*Fra 31.08.20: For kjøttfekalver som oppnår "Nortura kvalitetstillegg kjøttfe" gjelder ikke den øvre vektbegrensningen på 425 kg for tunge raser og 370 kg for lette raser.
 
Pristillegg   Okse Kvige
Nortura kvalitetstillegg kjøttfe* Kjøttfe lett ** kr 700 kr 500
Tillegget gjelder fra 7 uker til 36 uker Kjøttfe tung kr 950 kr 750
Kompensasjon for snyltarbehandling ***   kr 200 kr 200
Norsk kjøttfe ****   kr 350 kr 350
Aberdeen Angus tillegg *****   kr 950 kr 950

* Krav til genetikk og tilvekst 

** Gråfe avregnes som lett rase

*** For å få kompensasjonen for snylterbehandling (kode 766) må dyrene klippes over ryggen før behandling og utføres i god tid før transport. Kompensasjon viderefaktureres kjøper derfor avgjørende at behandling utføres riktig. Egenerklæring/veterinærattest skal inneholde opplysninger om gjennomførte behandlinger. Ift. tilbakeholdsfrister til slakt hos kjøper er dette vesentlig informasjon å viderebringe fra selger (isolerte behandlinger mot lus utløser ingen kompensasjon).

**** Kjøper og selger må ha avtale om Norsk Kjøttfe. 

***** selger må ha Aberdeen Angusavtale

For rasetillegg kreves det at dyra må være registrert i Kukontrollen eller i Storfekjøttkontrollen og faren må dokumenteres med semin/stambok eller opprinnelsesnummer. Er dyra bare registrert i husdyrregisteret er ikke dette godkjent for å få rasetillegget.

Pristrekk Okse Kvige
Fôringsdyr m/horn kr 1000 kr 1000

Hvis kalver ikke følger Norturas kvalitetsprofil står Nortura fritt til å enten trekke i pris eller om nødvendig slakte dyrene.

Melkesimmental avregnes som lett rase kjøttfe 

For Nord-Norge er det et tillegg i noteringsprisen på kr 7 per kg både for okse- og kvigekalv over og under 120 kg.

Stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning finner du i våre leveringsvilkår:

» Leveringsvilkår Nortura, stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning