Siste prisendring og prisprognose storfe

(28.06.19) Avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige går ned med kr 0,70 per kg, ung ku, ku og okse med kr 0,99 per kg, kalv med kr 0,84 per kg fra mandag 1. juli grunnet endring i innmatverdier og slaktekostnader, samt økt omsetningsavgift.

Oversikt over endringer i prisen for storfe 2. halvår se egen sak.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 24. juni fjernes det ekstra avtaletillegget for storfe på kr 1,40 per kg.
  • Fra mandag 17. juni reduseres avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige med kr 0,17 per kg og for ung ku, ku og okse med kr 0,04 per kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier. 
  • Fra mandag 29. april økes avregningsprisen for storfe med kr 0,70 per kg for ung ku, ku, okse og kalv og kr 0,58 per kg for ung okse, kastrat og kvige. Endringene skyldes økt engrospris og endringer i hudverdier. Fra samme dato økes det ekstra avtaletillegget med kr 0,70 per kg. Ny sats er kr 1,40 per kg. 
  • Fra mandag 22. april økes avregningsprisen for storfe med kr 1,40 per kg. Det skyldes en kombinasjon av økt engrospris, redusert omsetningsavgift og økt slaktekostnad. Samtidig innføres ekstra avtaletillegg på kr 0,70 per kg. 


» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe