Siste prisendring og prisprognose storfe

(30.12.20) Avregningsprisen for ung okse, kastrat og kvige økes med kr. 2,11 per kg fra mandag 4. januar. For ungku, ku og okse økes avregningsprisen med kr. 2,39 per kg, og kalv med kr. 1,45 per kg. Endringen skyldes økt engrospris, redusert omsetningsavgift og økte innmatverdier. Godt nyttår!

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige går opp med 16 øre, ung ku, ku og okse går opp med 2 øre, og kalv går ned med 27 øre fra mandag 23. november, dette grunnet endring i hudverdier.
  • Avregningsprisen for storfe og kalv øker med kr. 1,50 per kg fra mandag 16. november grunnet økt engrospris.
  • Avregningsprisen på storfe og kalv går opp med kr. 0,50 per kg fra mandag 2. november grunnet økt engrospris. Dette er den første av 2 prisoppganger i november, fra mandag 16. november økes engrosprisen med kr. 1,50 per kg.
  • Avregningsprisen for storfe reduseres med kr. 2,93 per kg og kalv kr. 3,00 per kg fra mandag 28. september. Dette grunnet endring i engrospris, økt omsetningsavgift med kr. 1,50 per kg, og økt hudverdi for storfe. Omsetningsavgiften får da ny sats på kr. 1,60 per kg. Prisen på storfe vil bli stående til november da engrosprisen økes med kr. 0,50 per kg fra 2. november, og ytterligere kr. 1,50 fra 16. november.
  • Ingen endring i avregningsprisen for storfe fra mandag 7. september, men perioden med ekstra avtaletillegg er nå over.

» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes