Siste prisendring og prisprognose storfe

(24.11.23) Avregningsprisen for storfe og kalv går opp med kr 0,60 pr kg fra mandag 27. november grunnet økt engrospris. Dette er ihht prisløypen for 2. halvår.

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen for storfe går opp med kr 0,80 pr kg fra mandag 13. november, som følge av redusert omsetningsavgift tilsvarende. Dette er i henhold til prisløypen for storfe 2. halvår. 
  • Avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige reduseres fra mandag 23. oktober med 22 øre, mens den for ung ku, ku og okse går opp med 17 øre, dette på grunn av endrede hudpriser.
  • Avregningsprisen for storfe reduseres med kr 2,50 pr kg fra mandag 2. oktober, dette pga økt omsetningsavgift med kr 1,50 og redusert engrospris med kr 1,00. Endringen er i henhold til tidligere meldt prisløype. 
  • Avregningsprisen på storfe og kalv reduseres med kr 0,70 pr kg fra mandag 18. september grunnet redusert engrospris.
  • Avregningsprisen for storfe går ned med kr 1,50 pr kg fra mandag 4. september grunnet redusert engrospris og økt omsetningsavgift.
  • Avregningsprisen for storfe og kalv går ned med kr 4,00 pr kg fra mandag 21. august grunnet redusert engrospris. Denne prisreduksjonen skyldes svakere salg av helt slakt enn forventet, og kommer i tillegg til opprinnelig prisløype. Nortura kompenserer storfe meldt inn på avtale med basisuke 34, 35, 36, og 37 innmeldt fram til kl. 17 onsdag den 16.8. ved at slakt blir avregnet etter avregningspris gjeldende på slaktetidspunktet, men får ett ekstra avtaletillegg tilsvarende kr 4,00 pr kg.

» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe