Siste prisendring og prisprognose storfe

(25.03.21) Avregningsprisen på storfe økes med kr. 1,50 per kg fra mandag 5. april grunnet økt engrospris med kr. 0,80 per kg og redusert omsetningsavgift med kr. 0,70 per kg. I tillegg er det økt pris på de høyeste vektgruppene for ung okse, kvige og kastrat.

Se Prisløypen for storfe 1. halvår 2021

Tidligere endringer:

  • Ektra avtaletillegg med kr. 1,00 per kg innføres fra mandag 22. mars
  • Avregningsprisen på storfe og kalv reduseres med kr 2,00 per kg fra mandag 1. mars, dette grunnet redusert engrospris med kr 1,30, og økt omsetningsavgift med kr 0,70 per kg. Prisen trappes opp igjen inn mot sommeren, henholdsvis 5. april, 19. april og 3. mai. 
  • Avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige går opp med kr 0,30 per kr fra mandag 22. februar. For ung ku, ku og okse går avregningsprisen opp med kr 0,11 per kg, og kalv over 50 kg opp kr 0,11 per kg. Endringen er grunnet økte hudverdier på storfe og kalv.
  • Avregningsprisen på storfe og kalv økes med kr 0,30 per kg fra mandag 1. februar grunnet redusert omsetningsavgift med tilsvarende sats, omsetningsavgiften er da på kr 0,20 per kg. 
  • Avregningsprisen for ung okse, kastrat og kvige økes med kr. 2,11 per kg fra mandag 4. januar. For ungku, ku og okse økes avregningsprisen med kr. 2,39 per kg, og kalv med kr. 1,45 per kg. Endringen skyldes økt engrospris, redusert omsetningsavgift og økte innmatverdier.

» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes