Siste prisendring og prisprognose storfe

Avregningspriser:

(11.01.19) Fra mandag 14. januar er det økte slaktekostnader for alle dyreslag, avregningsprisen reduseres for all storfe med 9 øre per kg, og kalv med 18 øre per kg.

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen for storfe og kalv øker med kr 1,30 per kg fra mandag 31. desember, endringen skyldes endring i kostnader og innmatverdier, økt engrospris og redusert omsetningsavgift.
  • Fra mandag 10. desember reduseres avregningsprisen for storfe slik: ung okse, kastrat og kvige ned kr 0,29 per kg, ung ku, ku og okse ned kr 0,09 øre per kg, kalv under 50 kg ned kr 0,66 per kg og kalv over 50 kg ned kr 0,60 per kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier.
  • Fra mandag 3. desember økes avregningsprisen for storfe med kr 0,50 per kg, grunnet økt engrospris.


» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe