Siste prisendring og prisprognose storfe

(16.04.19) Fra mandag 22. april økes avregningsprisen for storfe med kr 1,40 per kg. Det skyldes en kombinasjon av økt engrospris, redusert omsetningsavgift og økt slaktekostnad. Samtidig innføres ekstra avtaletillegg på kr 0,70 per kg.

Oversikt over planlagte endringer 1. halvår, det er engrospris, omsetningsavgift og ekstra avtaletillegg som er virkemidlene som benyttes (se også egen sak).

Endringer

4/3

22/4

29/4

24/6

Engrospris

-0,80

+0,70

+0,70

 

Omsetningsavgift

+0,70

-0,80

 

 

Slaktekostnader

 

+ 0,10

   

Ekstra avtaletillegg

 

+0,70

+0,70

-1,40

Sum effekt bonde*

-1,50

+2,10

+1,40

-1,40

* Forbehold om endringer i kostnader, huder og innmat ikke endres slik at endring i avregningspris tilsvarer endring i engrospris.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 4. mars reduseres avregningsprisen for storfe med kr 1,50 per kg. Endringen skyldes at engrosprisen reduseres med kr 0,80 per kg, samtidig som omsetningsavgiften økes med kr 0,70 per kg. 
  • Fra mandag 14. januar er det økte slaktekostnader for alle dyreslag, avregningsprisen reduseres for all storfe med 9 øre per kg, og kalv med 18 øre per kg.


» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe