Søk:

Verktøylinje

Avregningspriser:

Siste prisendring og prisprognose storfe

(30.06.17) Fra mandag 3. juli økes avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige med kr 1,19 pr kg, ung ku, ku og okse med kr 1,18 pr kg og kalv med kr 1,14 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris, endringer i hud- og innmatverdier, slaktekostnader. Som tidligere varslet reduseres det ekstra avtaletillegget for storfe tilsvarende avregningsprisøkningen slik at oppgjørsprisen i praksis blir uendret.

Se videre prisutsikter framover.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 22. mai øker avregningsprisen for kalv med kr 0,50 pr kg og for storfe for øvrig med kr 0,47 per kg. Endringene skyldes økt engrospris samt redusert innmatverdi.
  • Fra mandag 20. mars økes avregningsprisen for storfe og kalv med kr 0,50 per kg. Endringen skyldes redusert omsetningsavgift.
  • Fra mandag 13. mars økes avregningsprisene for storfe med henholdsvis kr 0,19 per kg for ung okse, kastrat og kvige, kr 0,11 per kg for ung ku, ku og okse og kr 0,27 per kg for kalv. Endringene skyldes økte hudverdier.
  • Fra mandag 6. mars økes avregningsprisen for storfe med kr 0,50 per kg, endringen skyldes økt engrospris og er i tråd med det som tidligere er varslet.


» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe