Siste prisendring og prisprognose storfe

(02.09.22) Avregningsprisen på storfe reduseres med kr. 0,29 pr kg og kalv kr. 0,64 pr kg fra mandag 5. september grunnet økte slaktekostnader.

Se mer i utsendt Eierbrev 1. september, eller i artikkelen Skyhøye strømpriser presser opp slaktekostnadene. Se også prisløype for storfe 2. halvår 2022

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen for ung okse, kastrat og kvige går ned med kr. 0,12 pr kg, og ung ku, ku og okse ned med kr. 0,19 pr kg fra mandag 29. august. Endringen skyldes redusert hudverdi som følge av markedssituasjonen for skinn- og hudprodukter.
  • Nortura innfører Ekstra avtaletillegg på storfe med kr. 0,70 pr kg fra mandag 15. august til og med uke 39, fredag 30. september.
  • Avregningsprisen for storfe og kalv økes med kr. 0,80 pr kg fra mandag 8. august, dette som følge av økt engrospris. 
  • Fra 1. august økes avregningsprisen for storfe og kalv med kr. 0,80 pr kg grunnet økt engrospris.
  • Avregningsprisen for ungokse, kastrat og kvige økes med kr 0,20 pr kg, ungku, ku og okse økes med kr 0,10 pr kg fra mandag 4. juli. For kalv reduseres avregningsprisen med kr 0,43 pr kg. Endringen skyldes økt engrospris, økt forskningsavgift, økte frakt- og slaktekostnader og redusert innmatverdi. Prisløypa for 2. halvår er fastsatt, se lenke under.

» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe