Søk:

Verktøylinje

Avregningspriser:

Siste prisendring og prisprognose storfe

(19.05.17) Fra mandag 22. mai øker avregningsprisen for kalv med kr 0,50 pr kg og for storfe for øvrig med kr 0,47 per kg. Endringene skyldes økt engrospris samt redusert innmatverdi.

Se videre prisutsikter framover.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 20. mars økes avregningsprisen for storfe og kalv med kr 0,50 per kg. Endringen skyldes redusert omsetningsavgift.
  • Fra mandag 13. mars økes avregningsprisene for storfe med henholdsvis kr 0,19 per kg for ung okse, kastrat og kvige, kr 0,11 per kg for ung ku, ku og okse og kr 0,27 per kg for kalv. Endringene skyldes økte hudverdier.
  • Fra mandag 6. mars økes avregningsprisen for storfe med kr 0,50 per kg, endringen skyldes økt engrospris og er i tråd med det som tidligere er varslet.
  • Fra mandag 6. februar økes engros og avregningspris med 0,60 kroner per kg for storfe, dette er ihht til prisløype som ble satt opp 1. nov i fjor. Videre prisoppgang etter prisløypa er 6. mars og 22. mai.
  • Fra mandag 2. januar reduseres avregningsprisen for ung okse, kastrat og kvige med kr 1,10 per kg, ung ku, ku og okse med kr 1,11 per kg og kalv under 50 kg med kr 1,18 per kg. Endringene skyldes endringer i engrospris og omsetningsavgift, samt kostnadsendringer. Samtidig justeres fett-trekket. Fra nyttår endres også kvalitetstillegget for storfe. For storfe av kvalitet O reduseres satsen med 1 kr til kr 3,00 per kg, mens satsen for kvalitet O+ og bedre øker med 3 kr til kr 7,00 per kg.


» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe