Siste prisendring og prisprognose storfe

Avregningspriser:

(05.10.18) Fra mandag 8. oktober reduseres avregningsprisene på storfe med mellom 12 og 22 øre per kg grunnet reduserte hudverdier, se prislisten for detaljer.

Den 25. juli 2018 ble satsene for omsetningsavgift storfe bestemt økt fra 13. august og ytterligere fra 3. september. 

For å oppnå et prisuttak mer i samsvar med planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018, endres prisløypa på storfe. Mandag 5. november (uke 45) økes engrosprisen for storfe med kr 0,70 per kg, og mandag 3. desember (uke 49) økes engrosprisen for storfe med kr 0,50 per kg.

Prisløype for 2. halvår 2018 er vedtatt, med endringer gir det følgene prisløype for storfe:

 

2/7 - 18

13/8 - 18

3/9 - 18

1/10 - 18

5/11 - 18

3/12 - 18

Ekstra avtaletillegg

- kr 1,40

 

 

 

 

 

Engrospris

   

- kr 1,10

- kr 1,60

+ kr 0,70

 + kr 0,50

Omsetningsavgift

 

+ kr 0,50

+ kr 0,50

 

 

 

Sum effekt på produsentpris

- kr 1,40

- kr 0,50

- kr 1,60

- kr 1,60

+ kr 0,70

+ kr 0,50


Tidligere endringer:

  • Fra mandag 1. oktober reduseres avregningsprisen for storfe med kr 1,60 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris.
  • Fra mandag 3. september reduseres engrosprisen for storfe med kr 1,10 per kg, omsetningsavgiften økes med kr 0,50 per kg, i tillegg er det justerte innmatverdier som gjør at avregningsprisen reduseres totalt med kr 1,75 per kg. Prisløype er endret i forbindelse med prognosen for september.
  • Fra mandag 27. august reduseres avregningsprisen for alt storfe med kr 0,05 per kg, endringene skyldes økte kostnader.
  • Fra mandag 13. august økes omsetningsavgiften på storfe med kr 0,50 per kg. Ny sats er kr 1,20 per kg.
  • Fra mandag 2. juli endres avregningsprisene for storfe og kalv. Endringene skyldes bl.a. endringer i kostnader og hudverdier. Klassetillegg for storfe avvikles etter endret prisoppsett. Se mer informasjon om endringer i pris mellom klasser.
  • Fra mandag 30. april økes avregningsprisen for storfe med kr 0,50 per kg, grunnet redusert omsetningsavgift, samtidig økes ekstra avtaletillegg med kr 0,70 per kg til ny sats kr 1,40 per kg. Prisøkningen mandag er den siste slik at det nå er høyeste pris, uendret ut juni da ekstra avtaletillegg vil opphøre 2. juli. Prisløype 2. halvår 2018 er satt inn.


» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe