Siste prisendring og prisprognose storfe

(03.08.20) Fra og med mandag 3. august settes avregningsprisen på storfe og kalv opp med kr 1,50, samtidig innføres ekstra avtaletillegg på kr 1 pr kg.

Se mer informasjon i prisløypen for 2. halvår

  • Grunnet reduserte hudverdier går avregningsprisen ned med kr. 0,11 for ung okse, kastrat, kvige og kalv over 50 kg fra mandag 20. juli. For ung ku, ku og okse blir nedgangen kr. 0,08. Kalvebonus på kr. 500,- pr dyr innføres fra mandag 3. august, samtidig innføres ekstra avtaletillegg på kr 1 pr kg. 
  • Avregningsprisen for ung okse, kastrat og kvige reduseres med kr 0,08 per kg fra mandag 6. juli grunnet redusert hudverdi. For ku og okse reduseres prisen med kr 0,05 per kg, og kalv kr 0,06 per kg.
  • Avregningsprisen for storfe og kalv økes med kr 0,16 per kg fra mandag 29. juni, grunnet redusert omsetningsavgift med kr 0,20 per kg, og økte slakte- og avgiftskostnader.
  • Perioden med Ekstra avtaletillegg på storfe avvikles fra og med mandag 22. juni.
  • Fra og med 8. juni går avregningsprisen ned for alle klasser og grupper for følgende: Ung okse, kastrat og kvige, ned 8 øre per kg, ung ku, ku og okse, ned 11 øre per kg, kalv under 50 kg ned 6 øre per kg, og kalv over 50 kg ned 10 øre per kg. Nedgangen skyldes reduserte hudverdier.


» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe