Siste prisendring og prisprognose storfe

(16.04.22) Fra mandag 18. april øker avregningsprisen for storfe med kr. 0,95 pr kg og kalv med kr. 0,81 pr kg grunnet økt engrospris med kr. 1,30 pr kg, samt økte kostnader for energi og inntransport. Energiprisene både for inntransport og slakting har økt betydelig det siste halvår. Nortura må av den grunn øke trekket for slakting og inntransport fra 18. april.

Se prisløype for storfe 1. halvår 2022

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen for storfe økes med kr. 2,30 pr kg fra mandag 28. mars. Grunnet som tidligere annonsert økt engrospris med kr. 1,30 pr kg, og redusert omsetningsavgift med kr. 1,- pr kg. Ekstra avtaletillegg står ut uke 14, engrospris økes videre uke 16 og uke 18.
  • Tidligere varslet prisnedgang på storfe fra 28. februar uteblir som følge av økning av PGE, økt omsetningsavgift tilsvarer økning i engrospris. Nortura innfører Ekstra avtaletillegg med kr. 2 pr kg fra og med uke 11 til og med uke 14
  • Grunnet endringen i økt engrospris fra 28. februar innfører Nortura ekstra avtaletillegg med kr. 2,00 pr kg i ukene 6, 7 og 8 for å holde en jevn tilførsel av slaktedyr i forkant av telledato 1. mars.
  • Fra mandag 3. januar økes avregningsprisen på all storfe grunnet økt engrospris, utbetalingsprisen påvirkes også av økte kostnader og økte innmatverdier. Se prislisten for detaljer.
  • Avregningsprisen på storfe og kalv reduseres med kr. 1,50 pr kg fra mandag 4. oktober grunnet økt omsetningsavgift.

» Avregningspriser storfe - pristillegg storfe