Forbered deg om sommeren blir tørr

Storfeinfo juni 2023

(08.06.23) – Spesielt på Øst- og Sørlandet merkes behovet for nedbør, men vi må huske på at sesongen er lang og en redusert 1. slått kan kompenseres med en god 2. og eventuelt 3. slått. Under tørkesommeren 2018 ble det gjort mange gode erfaringer som kan brukes, sier Ole Anders Fjeldberg, fagsjef storfe i Nortura.

Kuer på Aker gard i Andebu Tønsberg. Foto: Rune Bendiksen

Ved å iverksette tiltak tidlig kan man sikre nok grovfôr til å få en balansert fôrrasjon og opprettholde dyretallet. Det kan være en krevende øvelse, men vil påføre et langt mindre tap enn å om besetningen reduseres. Det tar tid, er kostbart å bygge opp igjen og derfor er det viktig å starte tidlig.

– Skulle det bli krise er det viktig å ta med seg tidligere erfaringer. Flere hadde godt resultat med bl.a. bruk av halm og grønnfôr/helsæd i kombinasjon med en andel godt grovfôr og kraftfôr i 2018. Da gjaldt det å berge mest mulig grovfôr. Det blir også viktig å utnytte utmarks-/innmarksbeiter maksimalt utover sommeren/høsten for å sikre seg vinterfôret. Ha dialog med rådgivere for det som foregår i fjøset og ute på jordet, oppfordrer Fjeldberg.

Kraftfôrleverandørene har lang erfaring med løsninger når grovfôravlingen svikter, og det er utviklet kraftfôrtyper som kan erstatte mye av grovfôret. Økt bruk av kraftfôr kan være er en viktig del av løsningen. Kraftfôrslag med høy fiberandel er antagelig den enkleste måten å drøye fôrrasjonen på. Tilleggsfôring med fiberrike råvarer som betefiber/roesnitter er også kjente og gode alternativ.

Det er viktig at næringa står sammen for å avhjelpe situasjonen om det skulle bli kraftig tørkesommer. Da må landsdeler med bedre klimatiske forhold bidra til å sikre gode avlinger og forsyne utsatte områder med grovfôr.

Vi vil oppdatere hjemmesiden med aktuell informasjon.

Lykke til i sommer!

 

Grovfôrkrisen 2018

Den varme og tørre våren og forsommeren 2018 ga store utfordringer, hele Sør-Norge fikk redusert 1. slått. Det var noen geografiske variasjoner, men i gjennomsnitt anslår vi at 1. slåtten ga ca. 50 % av normal avling med grovfôr.

Se fôrplaner og artikler fra 2018 for tips

Relatert informasjon