Arkiv for nyheter og artikler på storfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Jevn vekst for Storfekjøttkontrollen

  (13.07.15) Fra Storfekjøttkontrollen ble etablert i 1998 fram til i dag har vi sett en jevn og stor vekst i oppslutning. I dag er nesten 85 prosent av landets ammekyr registrert.

 • Storfeinfo region Øst

  (13.05.15) Informasjon "Storfeinfo mai 2015" er til alle medlemmer med storfekjøttproduksjon i Øst og Innlandet, og sendes ut på e-post i dag.

 • Økt fettrekk for storfe

  (04.11.14) Fettrekket for storfe har ikke blitt endret på svært mange år. Samtidig har det vært en betydelig økning i prisene for storfeslakt. Den relative verdien av fettrekket er dermed svekket uten at verdien på storfefett har økt tilsvarende.

 • Stort underskudd av fôringsdyr, men kvalitet lønner seg

  (08.10.14) På bakgrunn av mange innspill gjorde Nortura flere endringer i våre prissystem for fôringsdyr gjeldene fra 4. august. Prissystemet legger vekt på å premiere fôringsdyr av god kvalitet. Det er nå betydelige underskudd av fôringsdyr i landet, og vi oppfordrer til å melde inn overskuddet nå!

 • Endret prissystem på fôringsdyr fra 4. august

  (18.07.14) – Nortura har registrert et stort engasjement rundt prising av fôringsdyr de siste åra, dette gjelder både eksternt og internt. Behovet for å revidere dagens prissystem er et resultat av endringene de siste årene, sier livdyrsjef i Nortura, Odd Finnesand.

 • Nortura og TINE med samarbeidsavtale om fagrådgiving for storfekjøtt

  (15.04.14, endret 20.04.14) Fagrådgivingen er en av flere viktige medlemsfordeler ved å være samvirkebonde i Nortura og TINE. Som eiere og investorer i store konsern i norsk fastlandsindustri, stiller bøndene klare krav om at vi hele tiden skal jobbe best mulig for å fremme lønnsomheten deres, både i primærproduksjonen og resten av verdikjeden, sier Hans Thorn Wittussen, konserndirektør i Nortura.

 • Alle må nå ta smittebeskyttelse på alvor

  (20.02.14) Både eier og besøkende har ansvar for å forebygge smittespredning i og mellom besetninger. Overtrekks-klær og støvler for inseminør/veterinær skal være på plass i alle besetninger innen 1. mars 2014.

 • Rapporteringen til Husdyrregisteret må bli bedre

  (16.01.14) Mange flere storfeprodusenter enn i dag må rapportere inn til Husdyrregistret innen fristen. – Storfebønder som ikke melder inn opplysninger til husdyrregistret innen sju dager må være forberedt på tilsynsbesøk av Mattilsynet før de slipper dyra på beite i år, sier Marianne Engelsgjerd, som leder Mattilsynets nasjonalt tilsynsprosjekt for sporbarhet.

 • Slutt på hvite øremerker for storfe

  (27.08.12, endret 22.08.13) Fra og med 1. januar 2013 vil det ikke lenger være nødvendig med ekstra merking av storfe som flyttes fra en besetning til en annen. Når storfe meldes inn til slakt, er det opprinnelsesmerke som skal brukes (gult merke). Dette gjelder også for dyr født før 1. januar 2013.

 • Forbetringspotensiale i oksekjøttproduksjonen

  (26.02.13) Ein viktig økonomisk faktor i oksekjøttproduksjonen er kor mykje fôr ein brukar for å produsere 1 kg slaktetilvekst. Med dei prisane som er på fôret no vil det, for dei aller fleste, vere eit viktig poeng å redusere fôrforbruket ved å intensivere fôringa og å auke den daglege tilveksten.