Arkiv for nyheter og artikler på storfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Mistanke om utbrudd av BRSV

  (19.12.12) Mattilsynet på Sunnmøre har fått melding om kliniske symptomer som samsvarer med mulig utbrudd av BRSV-smitte (Bovin Respiratory Syncytial Virus) i to storfebesetninger, smitte er ikke verifisert.

 • Knekk lusa

  (30.10.12) Sein høst og innsett av besetningen er riktig tidspunkt for en innsats mot lus. Sannsynligvis er lusebestanden liten nå, men vil vokse sterkt gjennom vinteren og både gi utrivelige dyr og skader på huden. Sterke angrep av blodlus på kalv vil kunne gi både sjukdom og dødsfall.

 • Smittsom diaré på storfe i Øst

  (18.11.11. endret 21.02.12) I høst og vinter har det vært utbrudd av smittsom diaré i storfebesetninger i flere deler av regionen. Selv om smittespredningen er nå på retur, dukker den også opp i nye områder. Vestfold er det siste området som er berørt. For å forhindre spredning av viruset er det viktig med gode smitteforebyggende rutiner.

 • Flere mordyr, men fortsatt mye å hente

  (19.07.11) Mordyrtallet forsetter å øke i Storfekjøttkontrollen. Totalt er det nå 42 591 mordyr i Storfekjøttkontrollen, en økning på 14 prosent siden 2009. Dessverre er det fortsatt alt for få som ser nytten av å veie dyrene sine og det er kun 16 prosent som har avvenningsvekt (200-dagersvekt) på kalvene sine i 2010.

 • Ungdyrkåring som avlstiltak for Kjøttfe

  (13.04.11) I forbindelse med Norturas ungdyrkåring blir de kårede dyrene ultralydmålt. En evaluering av ungdyrkåringen viser at disse opplysningene vil være nyttige for avlsarbeidet. Fra 2011 vil derfor ultralydmåling fra felt tas inn som registreringer i avlsarbeidet og når det foreligger nok opplysninger vil disse inngå i avlsverdiberegningene.

 • Kategorifastsettelse etter faktisk alder

  (16.03.11) Fra 4. april endres regelverket for kategorifastsettelse på kalv og storfe. Fødselsdato som hentes fra Husdyrregisteret er avgjørende for hvilken kategori slaktet klassifiseres i.

 • Ammekyr i havgapet

  (11.11.10) Å drive med ammekyr gir ulike utfordringer alt etter som hvor man holder til i landet. Evy og Arve Linningsvoll bor på en øy i havgapet ca. 20 km fra fergeleiet på fastlandet. Daglig drift av gården og bygging av nytt fjøs krever nøye planlegging, og god oversikt over fergetidene.

 • Stort potensial for flere medlemmer

  (12.05.10) Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttfe, kjøttfekrysninger og fôringsdyr. Kontrollen er åpen for alle storfeprodusenter i Norge.

 • Drar fordeler av storfekjøttkontrollen

  (12.05.10) Storfekjøttkontrollen gir deg god oversikt, og du får vite alt du trenger om slaktekvalitet, tilvekst og helse, mener Kjetil Momrak Bergan og Ellen Hamre Bergan i Drangedal.