Arkiv for nyheter og artikler på storfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Kontrollprogram for BRSV og BCoV

  BRSV (bovint respiratorisk syncytialvirus) og BCoV (bovint coronavirus) er virus som har vært i Norge i flere år. Mange besetninger opplever dette som utbrudd av hoste eller diare som spres mellom besetninger. Ved å la virus spre seg (ukontrollert) i norsk storfepopulasjon, vil ca. 200 besetninger få klinisk sjukdomsutbrudd hvert år. Dette medfører store kostnader og redusert dyrevelferd. Totalt gir disse virussykdommene produsentene et tap på ca. 150 millioner kr pr år.

 • MRSA: felles anbefalinger for testing av personer som skal inn i svine- og drøvtyggerbesetninger

  (Sist endret 02.01.17) Folk den viktigste smittekilden til MRSA i norske husdyrbesetninger. MRSA har en betydelig større utbredelse blant folk enn blant norske husdyr. Personer som er bærere av MRSA og som har tett kontakt med husdyr kan overføre denne smitten til dyra. Dette gjelder både i svine-, storfe- og småfebesetninger. Et avgjørende tiltak for å hindre MRSA-smitte er derfor å teste personer som kan ha økt risiko for å være MRSA-bærere.

 • Hva gjør du med ubrukte øremerker for storfe?

  (05.12.16) Storfenæringa krever at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk. Alle som har merker på lager 31. desember, anbefales å bestille erstatningsmerker med RFID for én av de to øremerkeseriene og bruke disse erstatningsmerkene fra 1. januar.

 • Effekt av prisendringer for storfe ved årsskiftet

  (28.11.16) Fra og med 2. januar 2017 blir det endringer i kvalitetstilskuddet til storfe, samtidig blir det endring i engrospris og omsetningsavgift. Dette gjør at utbetalingspris til produsent for storfe i slakteklasse O vil gå ned 2 kr pr kg, storfe i slakteklasse O+ vil gå opp med 2 kr pr kg etter årsskiftet. Dette gjelder alle storfe med unntak av slaktekategorien ku.

 • Fagtur om ammeku

  (06.06.16) Produsentar, rådgjevarar og byggplanleggarar frå Sogn & Fjordane reiste i 2 dagar på tur med buss til Skjåk, Dovre, Lesja og Rauma for å sjå og samtale med 6 produsentar som har gjort seg erfaringar med ulike fjøsmodellar og ulike rasar av ammeku.

 • Lyst til å starte med ammeku eller utvide i eksiterende besetning?

  (02.05.16) Nortura har et rådgivningsapparat på storfe som kan hjelpe deg i planleggingsfasen. Vi kan bidra med generell rådgivning rundt opstart med ammeku. Enten i forhold til utnyttelse av gardens arealgrunnlag til produksjonen, muligheter i eksiterende driftsbygninger og økonomi i ulike driftsopplegg på ammeku.

 • Produksjon av storfekjøtt i Norge

  (18.11.15) Animalia har laget en ny film for å gi et innblikk i hvordan norsk storfeproduksjon foregår. Filmen følger dyra fra fødsel til slakt, og det informeres om de vanligste driftsformene.

 • Økt fettrekk for storfe høsten 2015

  (21.08.15) Fra mandag 5. oktober økes fettrekket for storfe. Dette gjøres for å gi mer riktig betaling i forhold til verdien av slakt i ulike fettgrupper. Fettrekket økes med 50 øre i gruppene 3 og 3+ og samt med en krone i gruppene fra 4- til 5+.

 • Jevn vekst for Storfekjøttkontrollen

  (13.07.15) Fra Storfekjøttkontrollen ble etablert i 1998 fram til i dag har vi sett en jevn og stor vekst i oppslutning. I dag er nesten 85 prosent av landets ammekyr registrert.

 • Storfeinfo region Øst

  (13.05.15) Informasjon "Storfeinfo mai 2015" er til alle medlemmer med storfekjøttproduksjon i Øst og Innlandet, og sendes ut på e-post i dag.