Bli med på Angusavtalen

(16.03.20) Bli med på Angusavtalen, et samarbeid mellom Norsk Aberdeen Angus, Prima Jæren, Nortura og Meny. Øk inntjeningen i din produksjon, økt inntjening også i krysning.

Angus
Angus. Foto: Jeanette Villanger Håland

Meny vil utvide sortimentet og levere Angus til flere butikker.

– Vi har behov for flere leverandører på angusavtalen, sier Siri Kvam Haugland, leder tilførselsområde Forus/Egersund, og avkrefter ryktet om at markedet er på retur.

– Angus er ei suksessoppskrift for Meny, sier Espen Schønning Lie, leder av Meny-Lauget. Kundene stiller krav til kvalitet, og Angusavtalen med Nortura og Prima fyller våre, og kundenes krav og behov.

Det er endringer i markedet for tida med nedgang i melkekvoter, samtidig er det underskudd på storfekjøtt.

Angusavtalen kan være en mulighet for flere, og vi har behov for flere for å dekke etterspørselen. Ta gjerne kontakt med en av våre storferådgivere for en prat.

Du kan også kontakte Medlemssenteret på telefon 955 18 400 om informasjon om Angusavtalen.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)