Dyrevelferdsprogrammet for storfe – pulje 1 er innrullert

(02.05.22) Dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe ble lansert i januar. Nå er pulje en av fem ferdig innrullert. Første pulje – ca. 2300 produsenter – hadde besøksfrist 1. april. Omtrent 90 prosent av disse har nå gjennomført DVP-besøket.

I fjøset hos Anborg Solberg og Bent Are Wollan på gården Skaugen Vestre i Brumunddal

Artikkelen er hentet fra Animalia.no

Dersom besøk ikke gjennomføres, risikerer man trekk i slakteoppgjøret (15 dager over fristen), og i ytterste konsekvens vil KSL-godkjenningen falle bort (45 dager over fristen).

Det kan være flere grunner til at besøk ikke er gjennomført i tide. Noen har kanskje avviklet driften, eller har planer om å gjøre det. Gi oss gjerne beskjed hvis dette er tilfelle. Andre har problemer med den digitale registreringen. Hvis produsenter av ulike årsaker ikke får til å logge inn og opprette avtale med veterinær i den digitale plattformen Velferdsportal storfe (VPstorfe), bør brukerstøtte kontaktes på e-post: vpstorfe@animalia.no eller tlf: 91171050 (man, ons, fre kl. 10-15).

I noen tilfeller har man kanskje ikke hatt anledning til å gjennomføre besøket innen fristen, for eksempel pga. sykdom eller problemer med å få tak i veterinær. I slike tilfeller kan man be om utsatt frist ved henvendelse til brukerstøtte.

Også varemottakerne følger aktivt opp sine produsenter for å bidra til at DVP-besøkene kan gjennomføres. Nå ved frist for første pulje har hver varemottaker fått lister over tilknyttede produsenter som ikke har kommet i gang slik at de har hatt mulighet til å kontakte dem. I løpet av våren vil det komme på plass en løsning slik at rådgivere hos varemottakerne kan logge seg inn i VPstorfe for å se DVP-status hos sine produsenter der.

Veterinærdekning

Det er nå 462 veterinærer med minst én aktiv avtale i VPstorfe. De fleste vaktdistriktene i landet er representert. I noen områder har det vært vanskelig å få tak i veterinær, men her har dette løst seg ved alternative løsninger som bl.a. samarbeid med nabo-kommunene.

Mange registrerer ekstratiltak

Det er satt noen avvik på besøkene, men de fleste lukkes i god tid før fristen. I registreringene i Velferdsportal storfe ser vi at i hele 85 prosent av besetningene er det svart ja på spørsmål om det er gjort ekstra tiltak for å bedre dyrevelferden. Det viser at de fleste produsentene jobber aktivt med dyrevelferd. Blant de hyppigst registrerte tiltakene er utvidet beiteperiode, bruk av kløbørster og samvær mellom ku og kalv.

Veien videre

Det er totalt 12000 produsenter som skal innrulleres i DVP storfe. Disse er delt inn i fem jevnstore puljer som innrulleres med 3-4 måneders mellomrom. Til slutt er det en oppsamlingspulje for de som av ulike årsaker ikke har blitt innrullert på vanlig måte. Etter planen skal alle være innrullert innen 1. mai 2023.

Pulje 2 ble innrullert i mars, og har besøksfrist 1. juli. Disse er allerede godt i gang, og ca. 30 prosent har logget inn og opprettet en avtale med veterinær. Vi oppfordrer produsentene til å planlegge DVP-besøket sammen med veterinæren i god tid før fristen. I tida som kommer er det også viktig å tenke over når dyra skal slippes på beite – og at veterinæren trenger å se flest mulig av dyra for å gjennomføre et godt besøk.

Dyrevelferdsprogrammet for storfe er et helt nytt tiltak. Vi vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger og høre erfaringer fra både veterinærer, produsenter og andre involverte, for å kunne utvikle programmet videre.

Brukerstøtte
E-post: vpstorfe@animalia.no
Tlf: 91171050 (man, ons, fre kl. 10-15)