Endringer i Angus-avtalen

(28.03.23) Angus-avtalen, og satsningen til Meny på god spisekvalitet er suksess, både salget og tilgangen på slakt har økt de siste år. Våre kunder ønsker både bedre forutsigbarhet og jevnere spisekvalitet på slaktene. Fra 1. april vil kravet til fettgruppe øke fra 2 + til 3 – og det blir midlertidig stans i nytegning av Angus-avtaler utenom Agro.

Angus på beite

Erfaringene viser at slakt i fettgruppe 2+ har lavere andel intramuskulært fett enn med mer fett. Få av disse slaktene kommer videre i Angus- varestrømmen til Meny. For å kunne fortsette å ha et høyt tillegg på Angus-avtalen, må kriteriene for å få tillegg justeres.

Krav til fettgruppe øker

Fra 1. april vil derfor kravet til fettgruppe øke fra 2 + til 3 -, og slakt som kommer i fettgruppe 2 + vil ikke få Angustillegget.

Meny har et sterkt ønske om forutsigbarhet på hvor mye og når det kan leveres mye kjøtt i Angus-varestrømmen. Prima har derfor inngått et samarbeid med MIMIRO. De får kalvingsdato for kalver med renraset Angus far fra Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen. Kalvingsdato blir brukt til å bergene når dyret er slaktemodne. Da kan vi forutse hvor mye slakt som vil komme. Det kan også gi mulighet til å kontakte produsenter for å avtale slakteuke etter behov i butikk.

Slik situasjonen har vært i 2022, så er det fortsatt for få slakt i Angus varestrøm. Det er allikevel slik at det i perioder av året er mer enn behovet. Det er vanligvis mangel på Angus-slakt på senvinter og vår, og for mye i enkelte uker om høsten.

Vi vil derfor vurdere en prisløype på Angus tillegget, slik at er høyere i perioder med underdekning. Frem til det er bedre prognoser på Angusslakt i perioder må vi begrense nytegninger av avtaler.

Midlertidig stans i nytegning av Angus-avtaler utenom AGRO

Vi har sendt ut en forespørsel til produsenter med Angus-avtale, for å se hvor mange dyr, og når de forventer å levere Angus slakt i 2023. Frem til det er bedre prognoser på antall og når på året for slakt på Angus avtale må vi begrense nytegninger av avtaler.

Det er ikke ønskelig å øke leveransene i «overskuddsperioder». Derfor blir det midlertidig stans i nytegning av Angusavtaler.

Angus konseptet startet i Rogaland, og alt kjøtt i Angus varestrøm blir levert fra NorPri i Egersund. Derfor er det fortsatt mulig å tegne Angus-avtaler for produsenter i Agro.