Fôringsdyr trenger plass

(13.10.21) God tilgang på fôringsdyr i sommer og så langt i høst gjør at Nortura har behov for flere sluttfôringsplasser i noen områder.

Ungdyr på beite

– Hovedinntrykket er at høstens formidling av fôringsdyr blir på normalen. Robuste fine fôringsdyr formidles til sluttfôringsenheter med ledig plass/kapasitet. Videre ser vi at områder (Øst/Innlandet og Trøndelag) med høy andel fôringsdyr fra ammeku fort kan komme i balanse. Dette er gledelig. Her ligger en mulighet, for norske forbrukere etterspør norskprodusert storfekjøtt hele året, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr Nortura.

Flokkene fra ammekobesetninger som kommer på denne tiden er et ventet tillegg til fôringsdyr fra melkebruk. At noen områder fort kan komme i balanse har sine forklaringer i økte slaktevekter/slaktestrategi, for tiden store innmeldinger av storfeslakt (forskyving av slakteuke), endret fôringsregime osv.

– En normal ammekubesetning melder for salg kviger som ikke trengs til egen rekrutering, i tillegg til årets oksekalver. Å oppleve svært bra innmeldingstall av fôringsdyr er mest gledelig, men flertallet av selgerne har et ønske om en rask formidling pga manglende innefôringsmuligheter, sier Finnesand.

Fôringsdyr er et fellesbegrep for fôringsokse og -kvige. Så en del av innmeldte dyr er nødvendigvis fôringskviger. Nortura innførte i mai 2021 avtalevarestrømmen Nortura kvige, dette har så langt vært en god bidragsyter til at vi har hatt et balansert marked for fôringskviger. Fôringsstrategien for kviger kan innebære 1-2 beitesesonger, båsoppstalling, og de vil normalt være mer snille med omgivelsene enn okser.

Vil ellers minne om våre avtalevarestrømmer, Norsk kjøttfe og Angusavtale.

– Kort sagt så trenger Nortura flere ledige binger/båser raskt. Mange sluttfôringsenheter har nok tenkt at Norturas livdyrformidler tar kontakt når det trengs. Er du/dere så langt ikke Norturamedlem så skal ikke det være noe hinder, det ordnes raskt!

Medlemmer legger inn bestilling på Min side, eller ta kontakt med oss livdyrformidlere. Ikke medlemmer må kontakte oss på Nortura Medlemssenter tlf. 955 18 400 slik at formidler blir oppdatert.