Iris Aga Nygård fikk Norturas pris for beste NRF-kjøttokse i 2022

(27.03.23) Norturas pris for beste NRF-kjøttokse for 2022 gikk til oppdretter Nygård Camping v/Iris Aga Nygård, Hjelledalen i Vestland for oksen 12216 Grovaren-P. Prisen ble delt ut på Geno sitt årsmøte sist uke. Vi gratulerer!

Ole Anders Fjeldberg fra Nortura delte ut prisen for beste NRF-kjøttokse til oppdretter Iris Aga Nygård. Foto: Ingunn Nævdal.

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse blir tildelt oppdretter av den norskfødte oksen som er vedtatt brukt i foregående kalenderår, som har høyest oppnådde kjøttindeks. Oksen må enten være brukt som eliteokse eller spesialokse for kjøtt og ha en kjøttindeks på 110 eller mer. 

12216 Grovaren-P hadde en kjøttindeks på 124 ved første avlsverdiberegning i januar 2023. 

 

Beste NRF-kjøttokse

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse blir tildelt oppdretter av den norskfødte oksen som er vedtatt brukt i foregående kalenderår, som har høyest oppnådde kjøttindeks.

Oksen må enten være brukt som eliteokse eller spesialokse for kjøtt og ha en kjøttindeks på 110 eller mer. Prisen tildeles uavhengig om dyret er etter semin eller embryo. 

Vedtak om tildeling av kjøttpris blir gjort etter første avlsverdiberegning i januar (påfølgende år). Tildeling av kjøttpris vedtas i styret og offentliggjøring foregår rett i etterkant av dette.

Dersom to eller flere okser har lik indeks på kjøtt, tildeles prisen til den oksen med høyest samlet avlsverdi. Hvis det er okser som har lik indeks på kjøtt og lik samlet avlsverdi, skilles det på desimaler i kjøttindeks.

Prisen tildeles én gang per okse og skal som hovedregel deles ut på Geno sitt årsmøte.