Kristina Veseth fra Leirfjord Årets ammekuprodusent 2020

(12.04.21) Utmerkelsen «Årets ammekuprodusent» er opprettet av Nortura, Animalia, KLF og TYR for å øke bevisstheten rundt god drift i ammekuproduksjonen. Produsenten som kåres til Årets ammekuprodusent får vanligvis overrakt det synlige beviset i form av en plakett samt et reisestipend på kr. 10.000,- under TYRs årsmøte. Men i disse Coronatider blir det litt annerledes.

Kristina Veseth, Leirfjord Årets ammekuprodusent 2020
Vi er stolte og glade over at vi kan presentere Kristina Veseth, Leirfjord som Årets ammekuprodusent 2020. Foto: Fra tyr.no

Kriterier

Datagrunnlaget baserer seg på innrapporterte opplysninger i Storfekjøttkontrollen for 2020. Besetningen må ha mordyr og registrert kalvinger i besetningen og enten ha full framfôring selv eller selge kalven etter avvenning. Videre må besetningen ha tilstrekkelig med registreringer til at de kan være med i vurderingen. Kriterier som er blitt lagt til grunn i kåringen er:

  • Fruktbarhet (innkalvingsalder og kalvingsintervall)
  • Kalvingsvansker
  • Overlevelse (overlevelse fra fødsel til avvenning og dødfødsler)
  • Bevisst utvelgelse av dyr som ikke skal bli med videre
  • Kalvenes avvenningsvekter og veid minst 80 % av kalvene
  • Kalvenes avvenningsvekter sett opp mot mordyrenes størrelse

Besetningen skal dessuten ha stabilt mordyrtall(+/- 5%) de tre siste år.

Registreringene i Storfekjøttkontrollen baseres på tillit til den enkelte produsent. I tillegg til å ha gode resultater i Storfekjøttkontrollen må uttalelse på driftsopplegg og dyrevelferd innhentes fra lokale rådgivere, lokal veterinær m.fl.

Årets vinner

Vi er glade over at vi kan presentere Kristina Veseth, Leirfjord som Årets ammekuprodusent 2020.

Om årets vinner uttaler lokal veterinær følgende; et strøkent båsfjøs hvor dyra holdes rene og fine året rundt. Det er tydelig at det brukes mye tid sammen med dyra, da både voksne dyr og kalvene er veldig tamme. Dette gjør arbeidet for veterinærene svært enkelt, og ikke minst trygt. Dyrene er i godt hold, og kalvene vokser godt. De har generelt ikke noe å utsette på drifta. Dette er en felles uttalelse fra Alstahaug Dyreklinikk da det er flere veterinærer som besøker besetningen.

Vinneren tok over gården og drifta etter sine foreldre i 2018. Det ble i sin tid startet opp med kryssninger, men i dag insemineres så å si alle dyr – og det benyttes bare Charolaissemin. Samtlige kalver som skal beholdes, eller selges til liv grimetemmes.

Besetningens Nortura rådgiver, Emma Lorentzen Lauman uttaler at dette er en verdig vinner. Produsenten driver i et fjøs hvor nødvendigvis ikke alt ligger til rette for å nå toppen, men det gjør hun likevel ved å utnytte seg fullt ut av de ressursene hun har. Hun henter marginer på bevisst avl og svært godt stell. Dyra er tillitsfulle og rolige. Nortura er stolte av å ha denne produsenten om leverandør, og gleder oss over at vi får følge den unge bonden fremover.  

Årets ammekuprodusent er aktiv i sosialemedier og du kan følge produsenten på Instagram; Kristinaveseth_Charolais, og Neppelberg Charolais på facebook.

Vi gratulerer!