Øker fettkompensasjon på kvigetillegg i Angusavtalen

(15.04.21) Vi øker tillegget for fettkompensasjonen på kvige fra kr. 3,00 per kg til kr. 6,00 per kg, gjeldende fra 3. mai 2021.

Som medlem i Nortura SA er det inngått avtale om kontraktproduksjon på å levere slaktedyr i varestrømmen Prima Angus. Denne avtalen inngås mellom husdyrprodusent og Nortura og er styrt av markedsbehov hos Nortura sin kunde. Produsenter i Sør-Norge (tom slakting i Malvik) kan delta i avtalen.

Fra fra 3. mai øker vi tillegget for fettkompensasjonen på kvige fra kr. 3,00 per kg til kr. 6,00 per kg.

Se mer i Angusavtalen

Relatert informasjon