Planlegger du å kjøpe avlsokse?

(16.12.22) Etter jul går tiden fort mot en ny bedekningssesong og kjøp av avlsokse. Nortura sin livdyravdeling har godt utvalg av kåra avlsokser for salg og planlegger du å kjøpe så ta tidlig kontakt med oss.

Oksen på beite med flokken

Av: Elisabeth Kluften, spesialrådgiver storfe

Hva bør du tenke på før du kjøper?

Avlsoksen er halve besetningen i neste generasjon og far til fremtidige mødre i besetningen, slik at oksens egenskaper er noe du vil ha med deg i besetningen mange år fremover. Kjøp av avlsokse er derfor en viktig investering.

Sørg alltid for at oksen du kjøper er reinrasa og med dokumentasjon enten i form av at den er kåra eller stambokført.

Hva er en ungdyrkåra okse?

En ungdyrkåra okse er vurdert av en ungdyrkårer i Nortura. Da er oksen eksteriørvurdert på 22 punkter, det er foretatt mål av ryggmuskel, fett og intramuskulært fett. Sammen med tilveksten til oksen danner dette grunnlag for en poengberegning som rangerer oksene i besetningen til selger.

Okser som har eksteriørmessige trekk som gjør den uegnet eller har ett dårlig lynne vil ikke få godkjent kåring og blir dømt ut.

Hvilke egenskaper skal oksen ha?

Hvilke egenskaper du ønsker at oksen skal ha kommer an på hva du ønsker å avle for i besetningen. Skal du ha en okse som er god på produksjon bør den ha gode avlsverdier på tilvekst, slakt, klasse og fett. Skal du ha en okse som er god på moregenskaper er det døtrenes kalvingsevne og 200- dagers vekt du bør ha fokus på.

Den eneste avlsverdien som bør ligge rundt 100 er vekt ved 0-dager. Ligger denne veldig høyt, kan du forvente å få kalver som har høy fødselsvekt med risiko for fødselsvansker. Ligger den langt under 100 vil du mest sannsynlig få små kalver og lette kalvinger, men du vil også avle deg mot mindre dyr som igjen kan gi kalvingsvansker i neste runde. 

Ta kontakt med rådgiver i ditt område hvis du trenger hjelp til å vurdere hvilken type okse du vil kjøpe.

Den viktigste egenskapen å forbedre

Se på avlsverdi for

Lette kalvinger

Fødselsvekt/Fødselsforløp

Lett kalvinger på hunndyrene

Døtrenes kalvingsevne

Mjølkeytelse

Døtrenes evne til å avvenne tunge kalver

Høy vekt avvenning

200 – dagers tilvekst

Høy tilvekst slakt

365 – dagers tilvekst

Slakteegenskaper

Slaktevekt, slakteklasse og fett

Alder på oksen

Ungoksene omsettes når de er fra ca 15 mnd alder. Ungoksene bør ikke ha mer enn 10-15 kyr skal du få en samlet kalvingsperiode. Er oksen 2 år er 20-25 kyr ett passe antall, mens enn okse som er 3 år og eldre takler fint 35-40 kyr.

Når oksen ankommer

Se over oksen når den kommer på gården, bein og bevegelser er greit å sjekke over. Ikke oppstall oksen isolert alene, men la han stå så han kan se andre storfe. Er oksen vant til å gå på ett annet underlag enn det du har i fjøset, så trenger han tid til å venne seg til det, for eksempel fra talle til skrapeareal.

Å komme inn i en flokk med eldre dominerende kyr kan være overveldende for en ungokse, det kan derfor være lurt å slippe han sammen med ett par stykker først så han får «trent» litt.

Ved direktesalg har ikke Nortura noe ansvar i egenskap av formidler. Er oksen formidlet gjennom Nortura skal reklamasjon skje senest 7 dager etter mottak, er det reklamasjon knyttet til fruktbarhet gjelder 4 mnd.

Vær oppmerksom på at stress og fôrskifte kan påvirke fruktbarhet hos oksen så vi anbefaler at du får oksen i god tid før bedekningssesongen (helst 2-3 mnd før). Husk at 1-2 % av oksene kan være sterile så følg med på bedekning og brunst. Varmestress eller skader på bein og rygg kan også påvirke oksens bedekningsevne.  En okse som fungerer, bør ha bedekt 65 % av kyrne etter 3 uker.

Vi anbefaler at du forsikrer avlsoksen.

Ta godt vare på oksen

Avlsoksen skal være i middels godt hold ved bedekningsstart (holdpoeng 3-3,5). Han skal ha god plass og mosjon og en mjuk og god liggeplass. Avlsoksen skal klauvskjæres en gang i året og det må skje senest 1,5-2 mnd før den skal i gang med jobben.

Start med litt oppfôring 2 mnd før den skal brukes aktivt og sørg for god mineraldekning hele året. Fôrskifte bør skje over 2-3 uker da det kan påvirke fruktbarhet. Dyr som er feilfôret har dårligere sædkvalitet og fruktbarhet, enn dyr i middels godt hold og kondisjon.

Før bedekningssesongen starter så se over oksen og vurder følgende:

  • Hold – middels godt hold
  • Klauv – passe lange klauver uten skader
  • Penis/forhud – se etter at det ikke er sår/væskeansamling
  • Testikler – normal form og størrelse
  • Bevegelse – se at oksen går godt på alle fire bein
  • Ledd-kne-haser – kjenn over at det ikke er hevelse og væskeansamlinger

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)