Redusert dyretall – kan gi større tap

(31.08.22) Kraftfôrprisene og kostnadene på grovfôr har økt kraftig og det er høyer pris på alle innsatsfaktorer. Men høyere pris på storfeslakt og høyere tilskudd gjør at det fortsatt er mulig med overskudd fra husdyrproduksjonen.

Bonde står på huk i kalvebingen, han ser på en kalv, og kalven ser tilbake. Kalven er rød og hvit, fin og rein. De andre kalvene ligger og hviler.
Foto: Håvard Simonsen, Faktotum.

Av: Bengt Egil Elve

– Dekningsbidrag gir bare en indikasjon på inntekt fra selve produksjonen, og ikke totaløkonomien på bruket, sier Bengt Egil Elve, spesialrådgiver på storfe i Nortura.

Dersom det er overskudd fra selve husdyrproduksjonen, så må andre faste kostnader reduseres tilsvarende for at det skal lønne seg å redusere på antall dyr. Hvis de andre kostnadene ikke endres vesentlig, så må det startes en annen produksjon eller annet arbeid som gir større inntekt.

Prisløypa for storfe 2. halvår 2022

Prisen på storfeslakt har i 2022 økt med litt over 10 %, og det arbeides for videre prisoppgang i 2023. Husdyrtilskudd over jordbruksavtalen til både ammeku, melkeku og ungdyr er økt for avtaleåret 2023. Kvalitetstilskuddet for storfeslakt er økt med kr. 3,- til kr. 5,50 i slakteklasse O og kr. 10,50 i slakteklasse O+.

Vi vil oppfordre alle som vurderer å redusere på fremfôring av storfeslakt, eller antall kyr å vurdere grundig om det gir bedre lønnsomhet eller mindre underskudd på gårdsdriften, sier Elve.