Storfe 2023 med presentasjonene fra kongressen

(11.11.23) Storfe 2023 er en faglig og sosial møteplass for storfebønder fra hele landet. Kongressen ble gjennomført på Scandic Oslo Airport, Gardermoen, 9. - 10. november.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad ga under Storfe 2023 et varmt forsvar for norsk gras- og distriktsbasert husdyrproduksjon. Han vil ha mer, og ikke mindre, av det.

Konferansen var fullbooket, og flere av våre interne var med i programmet. Ole Nikolai Skulberg, Cecilie Arnesen Hultmann, Elisabeth Kluften, Bengt Egil Elve og styreleder, Jan Erik Fløtre avsluttet kongressen.

Presentasjoner:

På Storfe 2023 finner du alle presentasjonene fra kongressen i pdf-format.

Det var fire parallelle fagprogram med felles åpnings- og avslutningsforedrag. 

Tema for fagbolkene:

 • Økonomi, salg og marked
 • Dyrevelferd og helse
 • Avl med nye briller
 • Framtidig grovfôrproduksjon
 • Data med muligheter
 • Bygg for framtida
 • Planteforedling
 • Storfe som fôrhøstere
 • Økonomisk bærekraft
 • Mekanisering og teknikk
 • Effektiv ressursbruk i klima- og bærekraftperspektiv
 • Kraftfôr

Se mer på Storfe 2023

Relatert informasjon (ekstern)