Nytt nettkurs for deg som skal bygge løsdriftsfjøs

(21.12.23) Er du en av de mange bøndene som går med planer om å bygge nytt fjøs innen 2034, når løsdriftskravet trer i kraft?

Kyr på beite på Seljord gård. Foto: Pål Bugge, VisitNorway

Innovasjon Norge har nå utviklet et nettkurs som skal bidra til å finne den mest lønnsomme og effektive løsningen for deg og gården din. Slik kan du få mest mulig ut av investeringen – og en best mulig hverdag som bonde.

Kurset tar deg gjennom de nødvendige fasene på veien mot et nytt fjøs – kartlegging, planlegging og bygging – og hjelper deg med å ta de riktige beslutningene for å få mest mulig ut av investeringen.

I tillegg gir kurset deg et godt grunnlag for å søke om støtte til ressursavklaring fra Innovasjon Norge. Du kan få inntil 100 000 kroner til kartleggingsprosessen før du tar den store investeringsbeslutningen.

Kurset er tilgjengelig i Kompetansesenteret på Innovasjon Norge fra medio januar 2024, se www.innovasjonnorge.no for all informasjon.