Puljeintervall for storfe

(20.12.22) Puljeintervall for storfe ligger i våre leveringsvilkår som p.t. er ikke er tilgjengelig for pålogging. Flere har savnet oversikten på intervallene.

Intervaller for puljetillegg slakt storfe er som følger:

3-4 stk
5-7 stk
8-10 stk
11-12 stk
13-15 stk
fra 16 stk