Din Ku/kalv-avtale er mottatt

Du har nå signert din avtale og dermed godtatt de vilkår som ligger for varestrømmen.

Din avtale er mottatt og vil bli behandlet med det første.

 

Kontakt ditt medlemssenter dersom du har andre spørsmål.