Din Kvigeavtale er mottatt

Du har nå signert din avtale for Nortura kvige og dermed godtatt de vilkår som ligger for varestrømmen.

Takk for din interesse for Nortura kvige avtalen. 

Kontakt medlemssenteret dersom du har andre spørsmål.