– Dyrevelferd og bærekraft er lønnsomt

(05.05.20) Har Nortura råd til å være «best på alt»? Det spørsmålet stilte regionrådsleder Ole Johs. Egeland i Øst på årsmøtet. Konsernsjef Anne Marit Panengstuen svarte at god dyrevelferd og bærekraft er en kontrakt med forbrukerne og det viktigste salgsargumentet i proffmarkedet.

Av: Håvard Simonsen, Faktotum

– Eiere kan mangle forståelse for hvorfor Nortura, tross svak økonomi og svekket konkurransekraft i tilførselsmarkedet, skal være «best på alt» som dyrevelferd og bærekraft. Og kanskje heller ikke tjene penger på det, sa Egeland. Han la imidlertid til at lover selvsagt skal følges og at tilleggsverdier er ok hvis man kan hente ut en merpris i markedet.

Panengstuen svarte at god dyrevelferd etter hennes mening er «licence to operate».

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen

– Det forventes av oss at vi holder en god standard for dyrevelferd, og det samme gjelder bærekraft. Før koronakrisen slet vi med kjøttskam, og vi må arbeide for at dette ikke blir et tema igjen. Det gjør vi ved å levere på dyrevelferd og bærekraft. Vi gjør ikke mye mer ressurser enn konkurrentene våre på disse områdene. Det meste er lovpålagt. En del er også direkte lønnsomt. Bærekraftrapporter er det viktigste argumentet for vår PROFF-virksomhet når de skal sikre avtaler. Vi har ansatt en bærekraftansvarlig for å få struktur på arbeidet, og jeg er trygg på at dette lønner seg, sa Panengstuen.

Se mer fra årsmøtet på medlem.nortura.no/organisasjon/eierorganisering/aktuelt