Årets vinnere i Husdyrtreff

(01.06.23) «Husdyrtreff» er en konkurranse arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno. Konkurransen har vært arrangert siden 1981 og innebærer at elever fra videregående skole velger mellom fem ulike oppgavesett: Storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, saueproduksjon, svineproduksjon eller fjørfeproduksjon.

Elevene jobber med oppgavene i grupper, og den beste besvarelsen levert innen hver produksjon kåres som landsvinner. I tillegg blir det også kåret en skolevinner per skole for den beste besvarelsen som blir levert fra skolen på tvers av produksjon.

Videre kåres også den beste besvarelsen levert av voksenagronomelever på tvers av produksjonene.

I overkant av 200 elever fra 15 skoler var påmeldt på årets konkurranse. Vi fikk inn totalt 36 besvarelser. Åtte på melkeproduksjon, to på svineproduksjon, elleve på saueproduksjon, tolv på storfekjøttproduksjon og tre på fjørfeproduksjon. I tillegg fikk vi inn ni besvarelser fra voksenagronomelever.

Tomb Videregående skole i Råde i Østfold gjorde storeslem i årets husdyrtreff-konkurranse. Fire av fem landsvinnere kommer fra denne skolen.

Vinnere på fjørfeproduksjon fra Tomb 

Vinnergruppen bestod av Mari Olea Krog og Mia Elise Kopperud, fra klasse LA2A på Tomb videregående skole. Mari Olea og Mia Elise svarte godt på oppgavene, kom med egne refleksjoner, og brukte egne bilder i besvarelsen.

Se mer om vinnerne (pressekontakt i artikkel)

Vinnere på storfekjøtt fra Tomb

Det er gledelig å se at det er nivåstigning på innleveringene i løpet av de årene TYR har vært med på Husdyrtreff.

Det er likevel unikt at årets landsvinner – for tredje år på rad, kommer fra Tomb videregående skole. Det var sendt inn hele 3 oppgaver fra Tomb – og alle var gode. Men vinneren skilte seg likevel ut med svært gode, egne vurderinger gjennom hele oppgaven. 

Alle i TYR gratulerer Martin Gran og Jørgen Forrestad med seieren.

Se mer om vinnerne (pressekontakt i artikkel)

Vinnere på melkeproduksjon fra Tomb

Årets landsvinnere for husdyrtreff melkeproduksjon er Jakob Huso og Solrun Marie Kopperud fra Tomb videregående skole.

Se mer om vinnerne (pressekontakt i artikkel)

Vinnere på saueproduksjon fra Jønsberg 

Årets landsvinnere på Husdyrtreff sau kommer fra Jønsberg Videregående Skole. Gruppa består av Oliver Kvarberg, Liam Wang og Ingrid Knutsen. De leverte en veldig god analyse av drifta på sauegården og hvorfor sauebøndene oppnådde så både gode resultater, men de hadde også gode forslag på hva som kan forbedres.

Se mer om vinnerne (pressekontakt i artikkel)

Vinnere på svineproduksjon fra Tomb 

Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbeskrivelse med driftsopplegg, utskrifter fra Ingris/årsstatistikk fra et svinebruk. Tomb videregående skole har i en årrekke hevdet seg godt i Husdyrtreff, spesielt på gris. Vinnergruppa bestod av Erik Søndrål, Andreas Stenrød og Bjørn Vidar Bøe.

Se mer om vinnerne (pressekontakt i artikkel)

Vi gratulerer alle vinnere i årets Husdyrtreff!